Konsulenttjenester

Få hjelp til å gjøre en offentlig anskaffelse av konsulenttjenester. Du finner veiledning, konkurransegrunnlag, kontrakter og maler.

Difi-veileder for kjøp av konsulenttjenester

Konsulenttjenester er ingen homogen gruppe, det kan være alt fra kjøp av advokattjenester, økonomiske utredninger til arkitektoppdrag og FOU tjenester.