Aktuelt

Nytt verktøy for evaluering av tilbud

Evalueringsverktøyet bygger på en relativ poengmodell og er laget for å støtte innkjøpere med å utforme en evalueringsmatrise og evaluere innkomne tilbud.

Nye eksempler på gode transportanskaffelser

Fem nye eksempler på transportanskaffelser er publisert på transportsidene. Eksemplene inkluderer anskaffelser med blant annet økonomiske gevinster og miljøgevinster.

Parkeringsforskriften

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) ble endret 1.1.2018.