Offentlige anskaffelser av transport

Norge har som mål å halvere klimagassutslippene fra transport. På sidene viser vi eksempler på hvordan du kan bidra til å kutte utslipp gjennom anskaffelser og stille krav og følge opp lønns- og arbeidsvilkår.

Miljøkriterier for transport

Sider for ulike transportkategorier finner du i menyen til venstre. Her finner du eksempler og veiledere for gjeldende kategorier. 

Aktuelt

Ny veileder for innkjøp av biodrivstoff

Bruk av biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslipp, men klimaeffekten varierer mye mellom forskjellige typer biodrivstoff. En ny veileder skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å kjøpe klimavennlig biodrivstoff.

Nytt verktøy for evaluering av tilbud

Evalueringsverktøyet bygger på en relativ poengmodell og er laget for å støtte innkjøpere med å utforme en evalueringsmatrise og evaluere innkomne tilbud.

Nye eksempler på gode transportanskaffelser

Fem nye eksempler på transportanskaffelser er publisert på transportsidene. Eksemplene inkluderer anskaffelser med blant annet økonomiske gevinster og miljøgevinster.

Parkeringsforskriften

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) ble endret 1.1.2018.

Kontakt