Transport

Her finner du verktøy og informasjon for bærekraftig transport.

Norge skal kutte transportutslipp med 50 % innen 2030

Som innkjøper kan du

  • vurdere forbruk og bestillingsrutiner, som reduserer transport
  • dele på transportmidler internt og med andre virkomheter
  • fremme klimakutt i reisepolicyen og motivere til digitale møter
  • prioritere nullutslippsteknologi og dernest bærekraftige biodrivsoff, som biogass
  • fremme bærekraftige batterier
  • følge opp at sjåfører har rettferdige lønns- og arbeidsvilkår

 

Aktuelt

Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

Kontakt