Transport

Her finner du verktøy og informasjon for bærekraftig transport.

Norge skal kutte transportutslipp med 50 % innen 2030

Som innkjøper kan du:

  • Vurdere ditt forbruk og bestillingsrutiner, som kan reduserer transport.
  • Dele på transportmidler internt og med andre virkomheter.
  • Fremme klimakutt i reisepolicyen og motivere til digitale møter.
  • Prioritere nullutslippsteknologi, og biogass der nullutslipp er mindre tilgjengelig.
  • Fremme bærekraftige batterier.
  • Følge opp at sjåfører har rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

 

Aktuelt

Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

Kontakt