Statens Standardavtaler (SSA)

Statens Standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler for kjøp av IT og konsulenttjenester, med unntak av kjøp av rådgivningstjenester innen bygg- og anlegg.

Publisert: 05. Mar 2014, Sist endret: 20. jun 2019

SSA-ene er utarbeidet av Difi med innspill fra både kunde- og leverandørsiden og er gratis å bruke. Under hver avtale ligger generell avtaletekst med bilag på bokmål, nynorsk og engelsk.

Oversikt over seneste justeringer og endringer i SSA-ene

Skal du benytte eBevis til kontraktsoppfølging? Les her.

 

Ny forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser

2. april 2019 trådte forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser i kraft. Det betyr at oppdragsgiver i sine kontrakter skal stille krav om bruk av elektronisk faktura i godkjent standardformat og at leverandøren skal etterkomme slike krav. Bokmål versjonene av SSA-ene er nå oppdatert for å reflektere dette. Benytter du de engelske versjoner, må du oppdatere disse med tilsvarende regulering.

For mer informasjon om standarder og elektronisk handelsformat (EHF) les her.

For å lese forskriften, les her.

Bestemmelser om personopplysninger i Statens Standardavtaler (SSA)

Som følge av den nye personvernforordning (gjennomført i norsk rett den 20. juli 2018) ble det i vår tatt inn et nytt avsnitt i SSA-ene.

Difis intensjon er å sikre at ansvar for brudd på personvernforordningen er regulert i samsvar med personvernforordningens artikkel 82.

Artikkel 82 om rett til erstatning og erstatningsansvar ved brudd på forordningen avviker imidlertid noe fra de alminnelige bestemmelser om erstatning i SSA. Blant annet inneholder forordningen ikke bestemmelser om ansvarsbegrensning.

Du finner mer informasjon og ordlyden i endringene her

Avtalenes oppbygging

Avtalen består av generell avtaletekst med bilag. Du finner lenke til alle avtalene nederst på siden.

Endringer

I den generelle avtaleteksten vil du gjennomgående møte formuleringer som oppfordrer deg til å vurdere om du skal gjøre endringer. Ordlyden er gjerne "Med mindre annet fremgår av bilag x, (...)". Dersom du ønsker å gjøre slike endringer, skal disse føres i det bilaget avtaleteksten henviser til.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i den generelle avtaleteksten (endringer utover de endringer du eksplisitt oppfordres til å vurdere), skal disse føres i bilaget "Endringer til den generelle avtaleteksten". NB: du må ikke gjøre endringer ved å redigere i selve avtaleteksten.

Bilaget "Endringer av leveransen/ytelsen/bistanden etter avtaleinngåelsen" skal ikke fylles ut før etter avtaleinngåelse.

Bilag

Det er i bilagene at avtalen tilpasses den konkrete anskaffelsen. I hvert bilag er det veiledende tekst som hjelper deg med utfyllingen. Du må ta stilling til om det er kunde og/eller leverandør som skal fylle ut hele eller deler av bilaget.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noe av innholdet på denne siden, ta gjerne kontakt med ssa-post@difi.no

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*