Statens Standardavtaler (SSA)

Statens Standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler for kjøp av IT og konsulenttjenester, med unntak av kjøp av rådgivningstjenester innen bygg- og anlegg.

Publisert: 05. Mar 2014, Sist endret: 23. sep 2020

SSA-ene er utarbeidet av DFØ med innspill fra både kunde- og leverandørsiden og er gratis å bruke. Under hver avtale ligger generell avtaletekst med bilag på bokmål, nynorsk og engelsk.

 Nye justeringer og endringer i SSA-ene

Bestemmelser om personopplysninger i Statens Standardavtaler (SSA)

  • Som følge av den nye personvernforordning (gjennomført i norsk rett den 20. juli 2018) ble det i vår tatt inn et nytt avsnitt i SSA-ene.
  • Difis intensjon er å sikre at ansvar for brudd på personvernforordningen er regulert i samsvar med personvernforordningens artikkel 82.
  • Artikkel 82 om rett til erstatning og erstatningsansvar ved brudd på forordningen avviker imidlertid noe fra de alminnelige bestemmelser om erstatning i SSA. Blant annet inneholder forordningen ikke bestemmelser om ansvarsbegrensning.
  • Mer informasjon og ordlyden i endringene i SSA-ene.

Avtalenes oppbygging

Avtalen består av generell avtaletekst med bilag. Du finner lenke til alle avtalene nederst på siden.

Endringer

I den generelle avtaleteksten vil du gjennomgående møte formuleringer som oppfordrer deg til å vurdere om du skal gjøre endringer. Ordlyden er gjerne "Med mindre annet fremgår av bilag x, (...)". Dersom du ønsker å gjøre slike endringer, skal disse føres i det bilaget avtaleteksten henviser til.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i den generelle avtaleteksten (endringer utover de endringer du eksplisitt oppfordres til å vurdere), skal disse føres i bilaget "Endringer til den generelle avtaleteksten". NB: du må ikke gjøre endringer ved å redigere i selve avtaleteksten.

Bilaget "Endringer av leveransen/ytelsen/bistanden etter avtaleinngåelsen" skal ikke fylles ut før etter avtaleinngåelse.

Bilag

Det er i bilagene at avtalen tilpasses den konkrete anskaffelsen. I hvert bilag er det veiledende tekst som hjelper deg med utfyllingen. Du må ta stilling til om det er kunde og/eller leverandør som skal fylle ut hele eller deler av bilaget.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noe av innholdet på denne siden, ta gjerne kontakt med ssa-post@dfo.no.

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*