Statens Standardavtaler (SSA)

Statens Standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler for kjøp av IT og konsulenttjenester, med unntak av kjøp av rådgivningstjenester innen bygg- og anlegg.

Publisert: 05. Mar 2014, Sist endret: 13. nov 2018

SSA-ene er utarbeidet av Difi med innspill fra både kunde- og leverandørsiden og er gratis å bruke. Under hver avtale ligger generell avtaletekst med bilag på bokmål, nynorsk og engelsk.

Avtalenes oppbygging

Avtalen består av generell avtaletekst med bilag. Du finner lenke til alle avtalene nederst på siden.

Endringer

I den generelle avtaleteksten vil du gjennomgående møte formuleringer som oppfordrer deg til å vurdere om du skal gjøre endringer. Ordlyden er gjerne "Med mindre annet fremgår av bilag x, (...)". Dersom du ønsker å gjøre slike endringer, skal disse føres i det bilaget avtaleteksten henviser til.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i den generelle avtaleteksten (endringer utover de endringer du eksplisitt oppfordres til å vurdere), skal disse føres i bilaget "Endringer til den generelle avtaleteksten". NB: du må ikke gjøre endringer ved å redigere i selve avtaleteksten.

Bilaget "Endringer av leveransen/ytelsen/bistanden etter avtaleinngåelsen" skal ikke fylles ut før etter avtaleinngåelse.

Bilag

Det er i bilagene at avtalen tilpasses den konkrete anskaffelsen. I hvert bilag er det veiledende tekst som hjelper deg med utfyllingen. Du må ta stilling til om det er kunde og/eller leverandør som skal fylle ut hele eller deler av bilaget.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noe av innholdet på denne siden, ta gjerne kontakt med ssa-post@difi.no

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*