Renholdstjenester

Oversikt over Difis veiledning for anskaffelse av renholdstjenester på en miljøvennlig måte, og med gode lønns- og arbeidsvilkår.

Konkurransegrunnlagsmal for kjøp av renholdstjenester

Skal du kjøpe renholdstjenester over EØS-terskelverdien for tjenester, må du som hovedregel stille krav om maksimalt to ledd med underleverandører.  

​Anskaffelse over verdigrensene

For anskaffelser over verdigrensene vil du i utgangspunktet ivareta også allmenngjøringslovverket ved å følge vår veiledning for forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Anskaffelser under verdigrensene

Selv om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ikke får anvendelse under verdigrensene, gjelder allmenngjøringsforskriftene og tilhørende forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett uavhengig av verdi for anskaffelsen.