Etiske kvalifikasjonskrav

Det er mulig å bruke etiske kvalifikasjonskrav i konkurransen så lenge de er knyttet til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Publisert: 06. jul 2016, Sist endret: 14. nov 2019

Formålet med å bruke etiske kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontrakten i samsvar med de etiske kontraktvilkårene, ved at de har de nødvendige tekniske og faglige kvalifikasjonene. Dersom du benytter etiske kvalifikasjonskrav, skal kontrakten også inneholde etiske kontraktvilkår. 

Et eksempel på et kvalifikasjonskrav som kontrollerer at leverandøren er egnet til å oppfylle de etiske kontraktvilkårene, er dokumentasjon på at leverandøren har utviklet systemer for sporbarhet i leverandørkjeden.

Når passer det å stille etiske kvalifikasjonskrav?

Markedsmodenheten har betydning for om og hvordan du stiller etiske kvalifikasjonskrav. Du bør derfor undersøke med markedet hvilke systemer og rutiner de har for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter.

  • Etiske kvalifikasjonskrav passer seg å benytte sammen med etiske kontraktvilkår dersom markedsmodenheten er høy og risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og forholdsmessighetsvurderingen tilsier at du skal stille etiske krav. Vi anbefaler at du informerer leverandørmarkedet i forkant av kunngjøringen, slik at de kan forberede seg på kravene som kommer.

  • Etiske kvalifikasjonskrav bør som utgangspunkt ikke benyttes dersom markedsmodenheten er lav eller ukjent. Hvis du likevel velger å stille etiske kvalifikasjonskrav i slike tilfeller, bør du informere leverandørmarkedet i forkant av kunngjøringen, slik at de kan forberede seg på kravene som kommer.

Se Difis mal for etiske kvalifikasjonskrav.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*