Tildelingskriterium

Tildelingskriterier skal bidra til bedre behovsoppfyllelse og tilbudene skal rangeres på bakgrunn av hvert tildelingskriterium

Publisert: 06. nov 2014, Sist endra: 05. Mai 2020

Tildelingskriterier er en spesifikasjonstype som også kalles  for konkurransekriterier. Disse er egnet der det ikke er tilstrekkelig konkurranse i markedet til å stille spesifikasjonen som et krav. Tildelingskriterier skal gi merverdi for deg som oppdragsgiver og være egnet til å skille tilbudene fra hverandre. Du skal oppgi i anskaffelsesdokumentene hvordan leverandørene skal dokumentere oppfyllelse av tildelingskriteriene, da evalueringen av tildelingskriteriene skal være mulig å etterprøve. Du skal også angi hvilken vekt de skal ha under evalueringen. Det skal være forutsigbart for leverandørene hvordan du vil evaluere tilbudene.

I FOA § 7-9 er det anbefalt å vekte et miljøtildelingskriterium minimum 30 % og bestemmelsen sender et tydelig signal om at miljø er viktig. Hvor høyt dere skal vekte tildelingskriterier på miljø må imidlertid vurderes konkret i den enkelte anskaffelse. I hvilken grad bidrar oppfyllelse av tildelingskriteriet til bedre behovsdekning, måloppnåelse og merverdi? Denne vurdering vil variere og være avhengig av flere forhold.

Der du også har spesifisert miljøegenskapen som minimumskrav, er vurderingstemaet hvor mye tildelingskriteriet bidrar til meroppfyllelse av behovet. Ved å stille miljøegenskapen som et minimumskrav sikrer du en viss miljøprestasjon og det er det overskytende du må vurdere. Hvor mye er dere villig til å betale for den meroppfyllelsen tildelingskriteriet representerer?  Hvor mye er den verdt for dere?

Der du kun spesifiserer miljøegenskapen som et tildelingskriterium, bør dere vurdere hvor høyt det bør vektes for ikke å bli trumfet av en lav pris. Dersom du etter dialog med markedet ser at det ikke er mulig å skille tilbudene fra hverandre på et tildelingskriterium, vil tildelingskriteriet ikke være egnet til å premiere det beste tilbudet på miljø.  I et slikt tilfelle vil alle skåre like godt eller dårlig og medføre at det vil forrykke balansen i vektingen dere har planlagt for.  Det er da bedre å spesifisere miljøegenskapen som et krav, eventuelt som et kontraktsvilkår.

Det er viktig at alle tildelingskriterier er utformet såpass konkret at dere både kan evaluere tilbudene og følge opp kravene i etterkant.

Eksempler på tildelingskriterier i kombinasjon med kravspesifikasjoner

Der det er stillet krav om en minimums oppetid på et IKT system, kan det som tildelingskriterium vektlegges bedre oppetid dersom det bidrar til bedre behovsdekning.

Der det er en målsetting for virksomheten å stimulere til innovasjon på klimavennlige løsninger, kan kan tildelingskriterium på miljøprestasjoner sende et tydelig signal til markedet om at virksomheten  ønsker å stimulere til nye klimavennlige løsninger.

Ulike tildelingskriterier for pris/kostnad

I foa§ 8-11 og § 18-1 er det angitt flere måter dere kan bruke for å evaluere pris/kostnad

 1. Den laveste prisen, her vektleggere du bare anskaffelsesprisen
 2. Den lavaste kostnaden, her vektlegg du anskaffelsesprisen og livssykluskostnadar (totale kostnader gjennom hele levetiden, som bruks-, forvaltnings-, drifts og vedlikeholdskonstnader)
 3. Det beste forholdet mellom laveste pris eller lavaste kostnad og kvalitet, her vektlegger du enten anskaffelsesprisen og kvalitet eller anskaffingskostnaden, livssykluskostnader og kvalitet
 4. Fastpris, der leverandørane konkurrerer på kvalitet (inkludert miljøbelastning), her er ikke anskaffingsprisen eller - kostnaden et tildelingskriterium, da det ligger fast.

 

  Hjelp oss å lage bedre nettsider

  Fant du det du lette etter?

  Hjelp oss å lage bedre nettsider
  *