Vurdere behov for en anskaffelse

Formålet med denne aktiviteten er å vurdere om det er et behov som skal ivaretas ved en anskaffelse, ivareta strategiske føringer for anskaffelsen og sikre deg et mandat for å gå videre i anskaffelsesprosessen.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 01. nov 2018

Her får du tips om gjennomføring av de trinnene du bør ha kontroll på før det fattes en beslutning om å gjøre en anskaffelse. Hvor grundig hvert enkelt trinn behandles, vil variere fra behov til behov.

Kan ditt behov dekkes gjennom en anskaffelse?

  • Hva er den konkrete utfordringen som skal løses?
  • Hvilke(t) formål skal anskaffelsen bidra til?
  • Hvilke overordnede føringer eller premisser gjelder for anskaffelsen?
  • Bør hele behovet dekkes via en anskaffelse, eller kan deler dekkes ved interne ressurser?
  • Hvilke strategiske føringer gjelder for anskaffelsespraksisen?
  • Hvilke rutiner skal følges for å bidra til redusert miljøbelastning og ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter?
  • Hvilke rammebetingelser gjelder for anskaffelsen? Når skal anskaffelsen være på plass, hva er kostnadsrammen og hvilken minimumskvalitet?
  • Hvile krav til elektronisk samhandling gjelder?
  • Kan det se ut til at markedet kan dekke et behov, eller kan det være aktuelt å få utviklet nye løsninger?

Avsluttt avklaringen med et forslag til mandat for å arbeide videre med anskaffelsen.  Mandatet må gis av den i virksomheten som har fullmakt til det. 

Mange virksomheter har egne skjema for Mandat for anskaffelse eller verifisering av anskaffelsesbehov. De som ikke har hensiktsmessig mal kan bruke Difis forslag til mal under.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*