Kontraktsoppfølging

Når du følger opp en kontrakt sikrer du bedre måloppnåelse ved at du får kontraktsmessig ytelse. Omfanget og ikke minst lengden på kontraktsoppfølgningen varierer fra kontrakt til kontrakt.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 02. des 2020

Flere verktøy for kontraktsoppfølging og evaluering av leveransen

Roller og ansvar under kontraktsoppfølging

Budsjetteier/ avtaleeier

 • Sørge for beregning av effekter og kontrollere måloppnåelse og risiko
 • Rapportere iht. gjeldende retningslinjer
 • Beslutte bruk av dagbot, heving, oppsigelse
 • Godkjenne å utløse opsjon, tilleggs- og endrings-ordrer
 • Initiere eventuelt ny anskaffelse

Innkjøper

 • Tilrettelegge for bruk av kontrakt
 • Tilrettelegge for elektroniske bestillinger i bestillingssystem
 • Publisere informasjon om kontrakten
 • Ivareta de formelle forhold til leverandøren:
  • Følge opp kontraktens kommersielle vilkår herunder prisregulering, reklamasjoner, garantikrav, sanksjoner og tvister
  • Vurdere og gjennom­føre utløsing av opsjoner
 • Gjennomføre evt. minikonkurranser i KGV
 • Samle og dokumentere erfaringer fra anskaffelsesprosessen
 • Arkivere relevant dokumentasjon

Kontraktsforvalter

 • Bruk av KAV for gjennomføring av kontrakt
 • Implementere kontrakten i virksomheten
 • Jevnlig oppfølging av kontrakten med leverandøren
 • Gjennomføre brukeropplæring
 • Løpende oppfølging av kontrakt:
  • Akseptere leveranser i henhold til kontrakt (kvalitet, kvantitet, tid og sted)
  • Administrere oppfølging av avvik og garantier
  • Vurdere sanksjoner
  • Sørge for måloppnåelse
  • Utforme tilleggs- og endringsordrer iht. kontraktens bestemmelser
 • Oppdatere risikoanalyse og tiltaks­plan ved behov
 • Sluttevaluering
 • Samle og dokumentere erfaringer med leveransen og leverandøren

Fagansvarlig

 • Forberede mottak av leveranse
 • Undersøke leveransen og godkjenne og/eller melde evt. avvik til kontraktsforvalter
 • Bistå kontraktsforvalter ved oppfølging av evt. avvik, reklamasjon m.m
 • Melde erfaringer med leveransen og bruk av denne til kontraktsforvalter

Bestiller

 • Sjekke inngåtte avtaler for å se om behovet kan dekkes av bestilling på en av avtalene
 • Opprette/registrere bestilling i bestillingssystemet
 • Påføre korrekt kontering på bestillingen
 • Bidra til styrket avtalelojalitet
 • Leverandøroppfølging på operativt nivå
 • Leveranseoppfølging på operativt nivå. Følge opp status på leveranse med kontraktsforvalter

Mottaker

 • Ansvar for at motatt vare eller tjeneste er i henhold til bestilling og kontrakt
 • Registrering av mottak i elektronisk bestillingssystem (attestasjon)
 • Arkivere fraktbrev

Gjennom kontraktsoppfølgingen sikrer du at de ytelsene du har avtalt faktisk blir levert. I tillegg bidrar kontraktsoppfølgingen til et godt samarbeid med leverandøren og å avverge mulige misforståelser og konflikter.

Footer inn her

På sidene under kontraktsoppfølging får du tips og råd for hvordan du skal gjøre en avtale kjent i virksomheten og hva du bør opplyse om. Videre får du tips om hvordan du bør gjennomføre et oppstartsmøte med leverandøren for å sikre en smidig kontraktsgjennomføring.

Du får også vite hvilke forpliktelser oppdragsgiver har og hvilke forpliktelser leverandøren har. I tillegg får du vite hva du skal gjøre dersom du mener du ikke har fått kontraktsmessig ytelse mm.

Det er viktig å vite hvilke endringer som lovlig kan gjøres i en kontrakt, og hvilke endringer som ikke er lovlige. 

 

Dersom ytelsene som leveres endres i forhold til det som er avtalt i kontrakten, kan endringen i realiteten være en ulovlig direkte anskaffelse. Det er derfor viktig å ha kontroll på eventuelle endringer som gjøres i kontrakten.

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*