Best Value Procurement (BVP) prestasjonsinnkjøp

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Difi koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge.

Publisert: 27. Mai 2016, Sist endret: 27. Jan 2020

Prestasjonsinnkjøp legger til rette for en effektiv og målrettet konkurranse som får leverandøren til å levere på byggherrens prosjektmål, bidrar til å redusere byggherrens risiko og ikke minst reduserer partenes ressursbruk til konkurransegjennomføring.

Footer inn her

Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen, herunder utførelsesfasen, etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

Hvorfor Best Value Procurement (BVP) - prestasjonsinnkjøp?

 De fleste oppdragsgivere ønsker: 

 • Leverandører som gir mest mulig verdi for lavest mulig pris
 • En effektiv anskaffelsesprosess med tilstrekkelig mange og gode tilbud
 • Mindre ressursbruk til gjennomføring av anskaffelsen for oppdragsgivere
 • Mindre ressursbruk for deltakelse i konkurransen for leverandørerene
 • Dialog med leverandør under konkurransegjennomføring og utførelse
 • Leverandører som ser oppdragsgivers behov og gir gode råd får bedre resultat i konkurransen
 • God flyt i gjennomføringen av oppdraget uten at du må følge opp alle detaljer i leveransen

For å oppnå dette, må du sørge for en balansert fordeling mellom kvalitet og pris i konkurransen.  Denne metoden bidrar til at tildelingskriterier for kompetanse og kvalitet får høy vekt og pris får en lavere vekt. Prestasjonsinnkjøp metoden bidrar til at du får en kompetent leverandør som forstår oppdraget og utfører det slik at prosjektmålene blir oppfylt. Metoden gir også veiledning til hvordan du følger opp leverandør når kontrakten er signert.

Kort om metoden

 • Målet er å få inn den rette ekspertisen til et konkret prosjekt
 • Byggherren følger opp kvalitet istedenfor å kontrollere kvalitet
 • Byggherren offentliggjør budsjett eller maksimumspris
 • Prosjektet har tydelige og prioriterte mål som grunnlag for tilbudet
 • Kravspesifikasjonen kan være funksjonsbasert, men prosjektets behov og mål avgjør hvor detaljert denne vil være
 • Leverandøren leverer et 6-siders tilbud (2 sider prestasjonsbegrunnelse, 2 sider om byggherrens risiko og 2 sider om tilleggsverdi som bidrar til prosjektmål)
 • Leverandøren konkurrerer på pris, prestasjon, kunnskap om hvordan byggherrens risiko bør håndteres og tilbudt tilleggskvalitet
 • Det gjennomføres intervju av nøkkelpersonell. Dette digitaliseres og evalueres før det blir en del av kontrakten
 • Den beste leverandøren tas med i en konkretiseringsfase der tilbudet detaljeres, innenfor rammene i tilbudet, før kontrakt signeres

Footer inn her

  Eksempel på vekting av tildelingskriterier:

  • Prestasjonsbegrunnelse 25% - Hva som skal gjøres og begrunnelse med hvorfor dette skal gjøres
  • Risikovurdering 15% - Beskrivelse av byggherrens viktigste risiki, hvordan disse kan forebygges og prissettes
  • Tilleggsverdi 10% - Merverdi som bidrar til oppfyllelse av prosjektmål, men ikke er nødvendige for å oppfylle minimumskrav
  • Intervju med nøkkelpersonell 25% - Individuelt eller i gruppe, varighet ca 1 time (3-4 personer), transkriberes og inngår i kontrakt
  • Tilbudssum 25% - Må være under byggherrens makspris. Byggherrens makspris inkluderer pris for å oppfylle minimumskrav og tilleggsverdi

  Footer inn her

  BVP-kurs

  Introduksjonskurs om BVP for oppdragsgivere og leverandører (B-sertifisering):  

  29.-30. januar 2020 med Best Value Europe - Kurssted: Gardermoen

  30.-31. januar 2020 med Best Value Group - Kurssted: Oslo

  6.-7. februar 2020 med Best Value Europe - Kurssted: Gardermoen

  15.-16. april 2020 med Best Value Europe - Kurssted: Gardermoen

  Introduksjonskurs om BVP for leverandører (B-sertifisering): 

  Ingen kommende kurs.

  BVP-kurs for oppdragsgivere og leverandører (A-sertifisering):

  April 2020 - Kurssted: Gardemoen

  Difi har overlatt til markedet å tilby kurs. Alle kursene er utviklet og leveres av nederlandske aktører. Kursspråket er engelsk og læreboken for B-kursene er på norsk. Dette kurstilbudet anbefales inntil norske aktører har fått tilstrekkelig erfaring og nødvendig sertifisering.

  Bakgrunn for prestasjonsinnkjøp - BVP

  BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor grad av suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode. Nederlandske byggherrer var de først ut i Europa og har brukt metoden i over 300 prosjekter. Oppdragsgivere i Polen, Tsjekkia og Danmark er også i ferd med å ta metoden i bruk, men er ikke kommet like langt som Norge.

  Deldette

  Kontakt

  Hjelp oss å bli bedre

  Fant du det du lette etter?

  Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

  Hjelp oss å bli bedre
  *