Best Value Procurement (BVP) prestasjonsinnkjøp

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Vi koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge.

Publisert: 27. Mai 2016, Sist endret: 26. jul 2021

 

Veileder for BVP 

Veilederen for prestasjonsinnkjøp forteller mer om hvordan du bruker metoden i praksis.

Prestasjonsinnkjøp legger til rette for

 • En effektiv og målrettet konkurranse som får leverandøren til å levere på byggherrens prosjektmål
 • Bidrar til å redusere byggherrens risiko
 • Reduserer partenes ressursbruk til konkurransegjennomføring

Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen, herunder utførelsesfasen, etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

Hvorfor Best Value Procurement (BVP) - prestasjonsinnkjøp?

 De fleste oppdragsgivere ønsker: 

 • Leverandører som gir mest mulig verdi for lavest mulig pris
 • En effektiv anskaffelsesprosess med tilstrekkelig mange og gode tilbud
 • Mindre ressursbruk til gjennomføring av anskaffelsen for oppdragsgivere
 • Mindre ressursbruk for deltakelse i konkurransen for leverandørerene
 • Dialog med leverandør under konkurransegjennomføring og utførelse
 • Leverandører som ser oppdragsgivers behov og gir gode råd får bedre resultat i konkurransen
 • God flyt i gjennomføringen av oppdraget uten at du må følge opp alle detaljer i leveransen

For å oppnå dette, må du sørge for en balansert fordeling mellom kvalitet og pris i konkurransen. Denne metoden bidrar til at tildelingskriterier for kompetanse og kvalitet får høy vekt og pris får en lavere vekt.

Metoden bidrar til at du får en kompetent leverandør som forstår oppdraget og utfører det slik at prosjektmålene blir oppfylt. Metoden gir også veiledning til hvordan du følger opp leverandør når kontrakten er signert.

Kort om metoden

 • Målet er å få inn den rette ekspertisen til et konkret prosjekt
 • Byggherren følger opp kvalitet istedenfor å kontrollere kvalitet
 • Byggherren offentliggjør budsjett eller maksimumspris
 • Prosjektet har tydelige og prioriterte mål som grunnlag for tilbudet
 • Kravspesifikasjonen kan være funksjonsbasert, men prosjektets behov og mål avgjør hvor detaljert denne vil være
 • Leverandøren leverer et 6-siders tilbud (2 sider prestasjonsbegrunnelse, 2 sider om byggherrens risiko og 2 sider om tilleggsverdi som bidrar til prosjektmål)
 • Leverandøren konkurrerer på pris, prestasjon, kunnskap om hvordan byggherrens risiko bør håndteres og tilbudt tilleggskvalitet
 • Det gjennomføres intervju av nøkkelpersonell. Dette digitaliseres og evalueres før det blir en del av kontrakten
 • Den beste leverandøren tas med i en konkretiseringsfase der tilbudet detaljeres, innenfor rammene i tilbudet, før kontrakt signeres

Footer inn her

   

  Eksempel på vekting av tildelingskriterier

  • Prestasjonsbegrunnelse 25% - Hva som skal gjøres og begrunnelse med hvorfor dette skal gjøres
  • Risikovurdering 15% - Beskrivelse av byggherrens viktigste risiki, hvordan disse kan forebygges og prissettes
  • Tilleggsverdi 10% - Merverdi som bidrar til oppfyllelse av prosjektmål, men ikke er nødvendige for å oppfylle minimumskrav
  • Intervju med nøkkelpersonell 25% - Individuelt eller i gruppe, varighet ca 1 time (3-4 personer), transkriberes og inngår i kontrakt
  • Tilbudssum 25% - Må være under byggherrens makspris. Byggherrens makspris inkluderer pris for å oppfylle minimumskrav og tilleggsverdi

  BVP-kurs

  Vi har overlatt til markedet å tilby kurs. Alle kursene er utviklet og leveres av nederlandske aktører. Kursspråket er hovedsaklig engelsk, men det finnes en lærebok på norsk Best Value Procurement - Prestasjonsinnkjøp

  Både B og B+ kursene er introduksjonskurs. B+ er med eksamen. A og A+ kurset er for deg som har gjennomført eller gjennomfører et BVP- prosjekt.  Alle kursleverandørene tilbyr også veiledning/mentor. Vi anbefaler at dere gjennomfører konkurranse basert på dokumentert relevant erfaring (metrics) ved kjøp av mentor bistand.

  Introduksjonskurs om BVP for oppdragsgivere og leverandører:  

  B og B+ sertifisering med Best Value Group (4 nettbaserte samlinger) 9, 10, 14 og 15 september

  B og B+ sertifisering med Best Value Europe (4 nettbaserte samlinger) 26. august -2. september - kurs på norsk

  B+ sertifisering med ulike alternativ med Best Value Experts

  B sertifisering grunnkurs (forhåndsinnspilt) med Best Value Experts - kurs på norsk

  B og B+ sertifisering med Best Value Experts Scandinavia - kurs på norsk

  A-kurs i BVP for oppdragsgivere og leverandører:

  Nettbasert kurs med Best Value Experts 

  Bakgrunn for prestasjonsinnkjøp - BVP

  BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet med stor grad av suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode.

  Nederlandske byggherrer var de først ut i Europa og har brukt metoden i over 300 prosjekter. Oppdragsgivere i Polen, Tsjekkia, Belgia og Danmark er også i ferd med å ta metoden i bruk, men er ikke kommet like langt som Norge.

  Deldette

  Kontakt

  • Spørsmål om Bygg- anlegg og eiendom

  Hjelp oss å lage bedre nettsider

  Fant du det du lette etter?

  Hjelp oss å lage bedre nettsider
  *