Livssykluskostnader - BAE

Beregning av livssykluskostnader (LCC) er en viktig forutsetning for å gjøre gode anskaffelser i et bygge- eller anleggsprosjekt. LCC-beregninger danner grunnlaget for senere forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen eller anlegget. Her ser vi på de kostnadene som framgår av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon.

Publisert: 02. sep 2013, Sist endret: 10. des 2018

Else C viser vei - en film om livssykluskostnader

Alle offentlige byggeprosjekter er pålagt i anskaffelsesregelverket å ta hensyn til livssykluskostnader(LCC) i planleggingen av anskaffelser.Dette innebærer at investeringskostnader og driftskostnader vurderes samlet. LCC bør tas med i prosjektet fra tidligfase, da med grove kalkyler. Underveis blir kalkylene mer finmasket og danner til slutt grunnlag for drift- og vedlikeholdsbudsjett og -planer.                                 

Denne temasiden inneholder flere undersider som behandler livssykluskostnader mer i detalj. Se sidene i margen til venstre for å lese mer hvordan man tar hensyn til livssykluskostnader i offentlige bygg og anlegg.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*