Aktuelt

Ny veileder om anskaffelse av helse- og sosialtjenester og ideelle leverandører

Digitaliseringsdirektoratet har publisert en ny veiledning om anskaffelser av helse- og omsorgstjenester. Den viser hvilke muligheter offentlige oppdragsgivere har for å legge vekt på kvaliteter i tjenestetilbudet som er av betydning for brukerne, og som ideelle leverandører tradisjonelt har lagt vekt på.