SOA Samfunnsansvar

SOA Samfunnsansvar tek føre seg temaa klima og miljø, arbeidslivskriminalitet, sosialt ansvar og andre samfunnsomsyn.

Publisert: 24. Jan 2020, Sist endret: 20. sep 2021

Lansering av ny fagplan

Fagplanen SOA Samfunnsansvar vart lansert 19. november

Fagplanen SOA Samfunnsansvar skal bidra til å gjere det lettare for offentlege oppdragsgivarar å stille krav til, og følgje opp, samfunnsansvar i anskaffingar. Han er eit godt grunnlag for å jobbe systematisk med kompetansebygging for både verksemder og enkeltpersonar.

Fagplanen SOA Samfunnsansvar

SOA Samfunnsansvar består førebels av ein fagplan. DFØ lagar ein kartleggingstest og ein sertifiseringstest som bygger på fagplanen. Dei skal lanserast innan hausten 2021.

Fagplanen omfattar temaa klima og miljø, arbeidslivskriminalitet og sosialt ansvar, i tillegg til ein samlekategori om andre samfunnsomsyn. Fagplanen har same struktur som fagplanen SOA Basis, og tek føre seg emna:

  • Kontraktsoppfølging
  • Grunnleggande omgrep
  • Planlegging av anskaffingsprosessen
  • Konkurransegjennomføring
  • Lov og forskrift om offentlege anskaffingar

Kurs

Under finn du lenke til kursa til leverandøren som har opplyst at dei baserer kursa på fagplanen SOA Samfunnsansvar. 

Kursleverandørar oppfordrast til å utvikle kurs med utgangspunkt i fagplanen. Ta gjerne kontakt med oss på soa-post@dfo.no om du er leverandør og ønsker dialog om kurs. Vi vil publisere namna på kursleverandørar som tilbyder kurs som bygger på fagplanen SOA Samfunnsansvar på denne sida fortløpande.

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*