SOA samfunnsansvar

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA) skal utvides med en ny fagplan.

Publisert: 24. Jan 2020, Sist endret: 24. Jan 2020

Temaet for ny fagplan innen SOA blir samfunnsansvar. Samfunnsansvar er et viktig tema der offentlige oppdragsgivere har et særskilt ansvar. Dette vektlegges i Meld st. 22 (2018-2019). Det er også et område med behov for et kompetanseløft, noe som kommer frem av bl.a. modenhetsundersøkelsen på offentlige anskaffelser. Fagplanen vil omfatte tema som arbeidslivskriminalitet, klima og miljø, og sosialt ansvar. Det vil utvikles en sertifiseringstest som bygger på fagplanen.

Den nye fagplanen og sertifiseringstesten vil gjøre det lettere for arbeidsgivere å drive systematisk kompetansebygging, og gjøre det mulig for de som tar testen å dokumentere sin kompetanse. I tillegg vil kursleverandører kunne utvikle kurs med utgangspunkt i fagplanen.

I første omgang skal anskaffelsesavdelingen i Digitaliseringsdirektoratet og SOAs fagråd utarbeide den nye fagplanen. Når denne er klar, starter arbeidet med å lage spørsmål til sertifiseringstesten, og etter planen skal den nye testen være klar til bruk i løpet av 2021.

Kursleverandører oppfordres til å utarbeide kurs basert på den nye fagplanen. Digitaliseringsdirektoratet vil invitere til dialog med kursleverandørene etter hvert som vi kommer videre i arbeidet. 

Utvikling av ny fagplan er en del av regjeringens ønske om å videreutvikle og styrke sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser.

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*