Lanseres snart - StartOff

Offentlig sektor trenger å utnytte innovasjonskraften hos oppstartsselskapene! StartOff skal være et rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser.

Publisert: 24. sep 2020, Sist endret: 19. okt 2020

StartOff

Ordningen administreres av DFØ og utføres i samarbeid med Leverandørutviklings-programmet og Digitaliseringsdirektoratet.

Ordningen er under etablering og skal lanseres 1. januar 2021. Vi jobber med utviklingen av en egen portal/web for StartOff. Til den er klar finner du litt mer informasjon her.

Se film om StartOff

StartOff skal forenkle samarbeid

StartOff skal gjøre det enklere og tryggere for offentlige oppdragsgivere å inngå utviklingssamarbeid med små oppstartselskaper. StartOff er med i samarbeidene som prosessveileder og "innkjøpskonsulent". Gjennomføringsmodellen i StartOff er i tråd med anskaffelsesregelverket og tilpasset små selskaper som leverandører.

Gjennomføringsmodellen innebærer blant annet at leverandørene får betalt for jobben de legger ned i prosjektet i tillegg til at den offentlige virksomheten har et lovmessig utgangspunkt for å kunne ta den utviklede løsningen i bruk. 

Foreslå prosjekt basert på problemstilling

Offentlige virksomheter kan allerede foreslå problemstillinger som kan være egnet å ta som prosjekt gjennom StartOff. 

Utgangspunktet for anskaffelsene i StartOff er en problemstilling som den offentlige virksomheten søker å få løst, innenfor rammene som en oppstartsvennlig anskaffelse gir.

Problemstillinger som egner seg, kan ha følgende kjennetegn:

 • Kan avgrenses fra andre prosesser/systemer i virksomheten
 • Har en tydelig eier
 • Det finnes idéer om en løsning i markedet (for eksempel en prototype)
 • Der en løsning kan bygges som tilleggsfunksjonalitet på en eksisterende plattform
 • Der oppdragsgiver er åpen for helt nye løsninger

For å delta i ordningen kan du som offentlig virksomhet bruke vedlagte mal til å beskrive ditt forslag. 

For at små oppstartselskaper skal kunne være leverandører til det offentlige, må anskaffelsesprosessen tilpasses:

 •  Rask og enkel anskaffelsesprosess
 • Minst mulig grad av detaljspesifikasjoner
 • Kortere utviklingsløp (eksempelvis varighet på 3-6 måneder)
 • Utvikling av minimumsprodukt (minimum viable product)
 • Mindre kontraktsverdier (< kr. 1,3 millioner)
 • Betaling til utvalgte leverandørene; for å utarbeide løsningsforslag og for utvikling av minimumsprodukt

Finansiering av prosjekter

Den offentlige virksomheten som er oppdragsgiver, må foreløpig selv finansiere prosjektene. Kontraktsverdier vil være opptil kr. 1,3 millioner.

DFØ jobber med å få utviklet andre finansieringsmodeller, eksempelvis at virkemidler fra andre offentlige aktører kan kobles på.  

Ta kontakt med oss for mer informasjon om StartOff. 

Avsnitt for oppstartselskaper

Det kommer mer informasjon i desember 2020 om hvordan du som leverandør kan delta i StartOff. 

Utgangspunktet for anskaffelsene i StartOff er problemstillinger som offentlige virksomheten søker å få løst. Oppstartselskaper og andre leverandører kan foreløpig avvente til det blir kunngjort anskaffelser basert på behov fra offentlige oppdragsgivere. 

Leverandører kan også gå i dialog med offentlige oppdragsgivere om problemstillinger de har, som de kan ta som prosjekt i StartOff. 

   

  Deldette

  Kontakt

  Hjelp oss å lage bedre nettsider

  Fant du det du lette etter?

  Hjelp oss å lage bedre nettsider
  *