Ny plikt til å rapportere om arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Årsrapporten for 2018 får et viktig nytt innhold: Offentlige oppdragsgivere skal avgi rapport hvor de redegjør for hvilke systemer og rutiner de har for å motvirke arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser, og hvordan dette følges opp.

Publisert: 15. nov 2018, Sist endret: 15. nov 2018

Som oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, ble det gjennom tildelingsbrevene for 2018 lagt en fellesføring om at alle offentlige virksomheter skal motvirke arbeidslivskriminalitet i sine innkjøp.

– Formuleringen i tildelingsbrevene betyr at regjeringen skjerper innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser med en ny rapporteringsplikt, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi.

I fellesføringen stiller regjeringen krav og forventninger til virksomhetene for oppfølging av lover og regler. De skal også redegjøre for resultater fra oppfølging av kontrakter.

Rapporteringen om hvordan offentlige oppdragsgivere har arbeidet med å motvirke arbeidslivskriminalitet skal danne grunnlaget for en kunnskapsoppsummering som det tas sikte på å gjennomføre i løpet av 2019.

– Målet er at denne kunnskapsoppsummeringen skal bidra til at det videre arbeidet med oppfølging og veiledning for å forhindre arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser blir målrettet. Det er derfor svært viktig at virksomhetene rapporterer på dette området i årsrapporten, sier Jacobsen.

Se også Difis veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.