Grønt kompetanseløft for innkjøpere i offentlig sektor

Å stille gode krav til miljø i anskaffelser er krevende. Nå lanserer Difi støttetilbud for klimarådgivere og innkjøpere i kommuner og fylkeskommuner, grønne nettverk og innkjøpsverktøy og -veiledninger.

Publisert: 02. des 2019, Sist endret: 06. des 2019

Gjennom en målrettet satsing på kompetansebygging bidrar Difi nå til oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 22 - Smartere innkjøp.

– Når vi nå tester ut grønt kompetanseløft er dette også med tanke på at dette kan være et aktuelt tiltak i regjeringens Handlingsplan for grønne anskaffelser som vi starter arbeidet med i disse dager, sier seksjonssjef Marit Holter-Sørensen i Difi.

En grønn pakke

Kompetanseløftet vil inneholde et nytt støttetilbud på grønne anskaffelser for miljørådgivere ute i regionene, grønt nettverk for statlige virksomheter, verktøy for å prioritere anskaffelser der det er relevant å stille klima- og miljøkrav - og verktøy for å måle og vise effekt av utvalgte anskaffelser. I tillegg kommer en ny og bedre veiledning for hvordan komme i gang.

Holter-Sørensen sier at det kan være krevende å vite hva som er miljøkonsekvensene ved å kjøpe inn ulike produkter og ikke minst hvordan man skal bruke handlingsrommet i regelverket for å bidra til grønn omstilling i næringslivet.

– I tillegg skjer den teknologiske utviklingen veldig fort og det samme gjelder utviklingen innen nye forretningsmodeller som gjør det mulig å tenke nytt på behovet for transport for eksempel, sier hun.

Veiledninger og forslag til krav og kriterier

Difi har til nå laget veiledning innen flere av de viktigste innkjøpskategoriene og konkrete forslag til krav og kriterier som kan brukes rett inn i konkurransegrunnlaget finnes på Difis kriterieveiviser.

Flere kriterier er også på vei

I arbeidet med å spre veiledningen og bidra til å løfte kompetansen ute i innkjøps-Norge, samarbeider Difi tett med Miljødirektoratet og KS.

– Vi ser en særlig god kobling til klimasatsmidlene som er et av Miljødirektoratets virkemidler for økt klimafokus i kommunene. Flere kommuner har fått penger til å ansette en egen miljørådgiver eller drifte et nettverk for grønne anskaffelser. Disse er en viktig målgruppe for oss når vi lanserer vårt tilbud om grønt kompetanseløft, sier Marit Holter-Sørensen.

Kontakt