Fellesavtale på reisebyråtjenester - rettens kjennelse foreligger

Statens innkjøpssenter har i dag mottatt kjennelse fra Oslo Byfogdembete om at begjæring om midlertidig forføyning i reisebyråanskaffelsen ikke tas til følge.

Publisert: 05. jun 2020, Sist endret: 05. jun 2020

Statens innkjøpssenter mottok en begjæring om midlertidig forføyning i reisebyråanskaffelsen.

Oslo Byfogdembete har i dag meddelt kjennelse i saken, hvor de ikke tar den midlertigde forføyningen til følge. Statens innkjøpssenter har dermed vunnet frem på samtlige punkter.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.