Nå blir det enklere å komme i gang med grønne anskaffelser

DFØ har i samarbeid med NHO publisert en ny kom i gang-veileder for grønne anskaffelser.

Publisert: 08. okt 2020, Sist endret: 12. okt 2020

Veilederen skal hjelpe innkjøpere og klima- og miljørådgivere med å sikre at offentlige tjenester og tilbud er rigget for både dagens og morgendagens innbyggere. Den gir en introduksjon til hva grønne anskaffelser er, hva oppdragsgiverne er pliktige til å gjøre og hvordan de kan stille gode klima- og miljøkrav.

– Det ligger mange muligheter i grønne offentlige anskaffelser, og vi vet mange trenger hjelp med å komme i gang. Denne veilederen er laget for å hjelpe til med nettopp det, sier seniorrådgiver Christine Kihl i DFØ. 

Veilederen finner du her 

Veilederen er en del av DFØs satsing på kompetanseheving om grønne anskaffelser. Følg med på de andre tiltakene vi planlegger:

  • DFØ vil publisere et e-læringskurs om å komme i gang med grønne anskaffelser senere i 2020
  • I 2021 vil DFØ og sammen med NHO holde kurs og webinarer i hvordan «komme i gang med grønne anskaffelser»
  • I 2021 lanseres også SOA Samfunnsansvar – en sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser. DFØ publiserer en fagplan hvor det private kursleverandørmarkedet kan levere kurs og Norsk test leverer sertifiseringstest.

Grønne anskaffelser er lovpålagt og et viktig virkemiddel for å oppnå Norges klima- og miljømål. Målet med de nye tiltakene er å få alle kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter motivert og i stand til å komme i gang med grønne anskaffelser.

Kontakt