DFØ forplikter seg til ambisiøse prinsipper for anskaffelser av PCer og smarttelefoner. Vil du bli med?

Denne uka signerte virksomheter i åtte land, deriblant DFØ, den internasjonale IKT-pakten for sirkulært og rettferdig IT-utstyr.

Publisert: 17. jun 2021, Sist endret: 18. jun 2021

Virksomhetene som undertegner forplikter seg til ambisiøse prinsipper for sirkulære og rettferdige PC-er og smarttelefoner. Norge ligger i verdenstoppen for elektronisk avfall per innbygger, og DFØ har kategorisert IT-utstyr som en høyrisikokategori for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. 

– DFØ gjennomfører både innkjøp gjennom Statens innkjøpssenter og veileder hele norsk offentlig sektor om bærekraftige innkjøp. Ved å signere pakten ønsker vi både å øke våre egne ambisjoner, og samtidig utfordre markedet på at vi forventer at bærekraft ivaretas i hele leverandørkjeden, ned til gruvenivå, og at vi ønsker produkter som kan repareres og brukes lenger, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes. 

Målet er at innkjøpere gjennom samarbeid kan bruke innkjøpsmuskelen til å presse frem nye innovasjoner, og finne enda mer sirkulære og rettferdige løsninger for IT-utstyr. Pakten har et 2030-perspektiv, og ambisjonen er at man da eksempelvis har oppnådd smarttelefoner som enda lettere enn i dag kan repareres, oppdateres og brukes lenge. 

I snitt byttes smarttelefoner ut hvert andre år, til tross for at en typisk telefon skal være i stand til å leve i om lag fem år. Totalt sett produserer vi i verden så mye IT-utstyr at bransjen allerede forårsaker over to prosent av de globale klimagassutslippene – mer enn fra flybransjen til sammen, ifølge Nederlands klimaminister, Stientje van Veldhoven, som har tatt initiativ til pakten. 

Pakten inngår i FNs One Planet Networks Sustainable Public Proucurement programme, og virksomheter i Nederland, Belgia, Tyskland, Norge, Storbritannia, Østerrike, Sveits og Canada deltar, hvilket gir gode muligheter for kunnskapsdeling på tvers. 

– Gjennom pakten er DFØ allerede i gang med å dele kunnskap med virksomheter i ovennevnte land om sosialt ansvar for PC-er og smarttelefoner, som vi etter hvert vil dele gjennom vår veiledning. Vi vil også invitere innkjøpere som ønsker til å delta i norske samarbeidsgrupper for kunnskapsdeling om mer bærekraftige PC-er og smarttelefoner, sier Dag Strømsnes.

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan også selv signere IKT-pakten og delta inn i nettverket.  

Les hvordan du blir med i den sirkulære og rettferdige IKT-pakten 

Er du interessert i å følge DFØs arbeid med pakten framover? Send e-post til postmottak@dfo.no med kopi til sarah.sinnathamby@dfo.no

Kontakt