Nettverk for digitale anskaffelser

En arena der statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter kan knytte kontakt, dele erfaringer og styrke sin kunnskap om omstilling til digitale anskaffelsesprosesser.

Publisert: 18. okt 2019, Sist endret: 10. Feb 2020

Nettverket er en videreføring av det som tidligere var Brukerforum for e-handel, og er en åpen møteplass for innkjøpere, innkjøpsledere og andre interessenter. 

Målet med nettverket er at økt kunnskap og nettverksbygging skal bidra til at virksomheter lykkes med digitalisering av anskaffelsesprosessen ut ifra sine behov og forutsetninger.  

Heldigital anskaffelsesprosess i løpet av 2024 

Vellykket digitalisering av anskaffelsesprosessen vil gi store effekter. Regjeringen har som mål å gjøre anskaffelsesprosessen heldigital innen utgangen av 2024. 

Samlingene i nettverket er et initiativ i Program for digitale anskaffelser, og skal gi deltakerne inspirasjon og informasjon til å gjennomføre digitaliseringsaktiviteter i egen virksomhet.  

Avholdte samlinger

Samling 7. november i Oslo: Konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsoppfølging (KAV)

Presentasjoner fra samlingen 7. november

Et viktig premiss for samlingen var god tid for deltakerne til å diskutere seg imellom, og rom for å dele både utfordringer og suksesshistorier. I tillegg var det engasjerte innledere som delte sine erfaringer med anskaffelser og bruk av digitale verktøy i plenum.

Blant innspillene noterer vi oss spesielt ønsket om strukturerte gruppediskusjoner, tilstrekkelig tid til å gå i dybden på enkelttemaer, og nytten av å høre på konkrete erfaringer fra de som er «best i klassen». Vi bruker tilbakemeldingene når vi jobber med utformingen av de neste samlingene i nettverket.

Grupper med mennesker

Gruppearbeid under samlingen.

 

 

Samling 28. januar i Oslo: Digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging 

Presentasjoner fra samlingen 28. januar

På andre samling i nettverket var fortsatt digital konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging tema. Innleggende i plenum handlet om behovsfasen, bruk av data og analyser i styring, og tilrettelegging for digital prosess. Gruppediskusjonene hadde samme temaer. I tillegg kom fire leverandører av KGV for å snakket om muligheter i sine løsninger, og det ble lagt til rette for diskusjon og tilbakemeldinger. 

Kommende samlinger 

Våren 2020 skal vi ha samlinger i flere deler av landet (trykk på lenkene for mer informasjon og påmelding): 

Samling i Tromsø 27. februar 

Samling i Trondheim 10. mars 

Samling i Oslo 12. mai (påmelding kommer)

I tillegg planlegger vi en samling i Bodø, Kristiansand og Bergen i løpet av våren (samlingen i Bergen er flyttet fra 5. mars). Tidspunkt kommer.

Digitaliseringsdirektoratet arrangerer samlinger med jevne mellomrom. Samlingene vil ta for seg ulike temaer knyttet til implementering og bruk av digitale løsninger i anskaffelsesprosessen og vil ha en god sammensetting av diskusjon, erfaringsdeling og andre innlegg i plenum.  

Gi innspill

Vi er opptatt av å forme nettverket etter behov og ønsker fra de som vil delta, så gi oss gjerne innspill. Vi har også en Facebook-gruppe for deg som vil diskutere og gi innspill til digitaliseringsarbeid på ansakffelsesområdet

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*