Kategoristrategi for IKT-området

Statens innkjøpssenter er i gang med utvikling av kategoristrategi for IKT-området.

Publisert: 09. aug 2019, Sist endret: 13. Jan 2021

Kategoristrategi for IKT skal:

 • bidra til å sikre en helhetlig planlegging, gjennomføring og oppfølging av statlige fellesavtaler innenfor kategori IKT.
 • etablere grunnlaget for en beste praksis for anskaffelser av bærekraftige, sirkulære løsninger og produkter innenfor IKT-området.

Status

 • Kategoristrategien har vært til behandling i ledergruppen i divisjon for offentlige anskaffelser
 • Kategoristrategien har vært til behandling i Statens innkjøpsråd

Prosjektet vurderer og innarbeider mottatte tilbakemeldinger før endelig versjon publiseres Q1 2021.

Om prosjektet

Prosjektet tok kontakt med alle virksomhetene som er omfattet av innkjøpsordningen for rekrutering til ekspertgruppen og referansegruppen.

Ekspertgruppen består av:

 • Jonsvein Joensen fra Finanstilsynet
 • Vidar Bjørnstad fra Stortinget 
 • Torstein Masterbakk fra UiT Norges arktiske universitet 
 • Svein Mulelid fra Jernbane direktoratet 
 • Lars Bråten Rekve fra Vegtilsynet 
 • Sven-Christian Valnes fra DSS 
 • Robert Rødsten fra UDI 
 • Ole Henrik Lidi fra Statens vegvesen

Medlemmene i ekspertgruppen har bistått med behovsverifisering av statlig forbruk og forbruksmønster, delt egne erfaringer og markedskunnskap, samt drøftet tiltak som vil bidra til økt potensial for effektivisering og totalkostnadsbesparelser. Gjennom å engasjere ekspertgruppen og nøkkelressurser i virksomhetene, ønsket vi å sikre forankring for implementering av kategoristrategiens konkrete handlingsplaner.

Referansegruppen består av:

 • Alf Nelson fra Forskningsrådet 
 • András Szolnoki fra Statistisk sentralbyrå 
 • Per-Christian Døhl fra Statistisk sentralbyrå 
 • John Gunnar Skien frå Fylkesmannen i Rogaland 
 • Gina Lind fra Forsvarsdepartementet 
 • Kai Mathisen fra Uit 
 • Espen Rud fra Politiets IKT-tjenester 
 • Richard Nilsen fra Bufdir

Referansegruppen har bistått med å sikre at prosessene iverksatt av Statens innkjøpssenter dekker virksomhetenes behov og forventninger. Referansegruppen har primært svart på brukerundersøkelser og deltatt i diskusjonsfora.

Kontakt

Har du spørsmål til prosjektet eller innspill du mener kan være nyttig, vennligst send oss en henvendelse på prosjektets felles e-post: IKT-avtaler@dfo.no

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*