Kategoristrategi for IKT-området

Statens innkjøpssenter er i gang med utvikling av kategoristrategi for IKT-området.

Publisert: 09. aug 2019, Sist endret: 10. okt 2019

Kategoristrategi for IKT skal:

 • bidra til å sikre en helhetlig planlegging, gjennomføring og oppfølging av statlige fellesavtaler innenfor kategori IKT.
 • etablere grunnlaget for en beste praksis for anskaffelser av bærekraftige, sirkulære løsninger og produkter innenfor IKT-området.

Brukerundersøkelse

Statens innkjøpssenter er avhengig av brukermedvirkning som ivaretar virksomhetenes behov og forventninger til våre prosesser. Det er en viktig forutsetning for gode avtaler med optimale betingelser og høy avtalelojalitet.

Prosjektet har utarbeidet en brukerundersøkelse i Microsoft Forms. Brukerundersøkelsen er ment til å gi oss en bedre innsikt i virksomheters behov innenfor IKT. Vi ønsker større innsikt om hva virksomhetene mener er viktig at vi prioriterer og tar hensyn til, for at vi skal kunne utforme brukervennlige og gode fellesavtaler innenfor IKT i tråd med deres mål.

Frist for å svare på undersøkelsen er fredag 25. oktober.

Markedsundersøkelse

Statens innkjøpssenter har kunngjort en markedsundersøkelse på Doffin.

Formålet med markedsundersøkelsen er å innhente markedets innspill og kommentarer til kategoristrategien. Dette er en innledende markedsundersøkelse som er ment til å gi en overordnet oversikt over IKT- kategorien.

Markedsundersøkelsen gir leverandørene mulighet til å gi innspill som vil danne grunnlaget til utforming av kategorien og dens strategiske valg.

Frist for å svare på markedsundersøkelsen er 18.10.2019. Svar sendes til fellesavtaler-ikt@difi.no

Spørsmål til den veiledende kunngjøringen rettes til prosjektleder Ken Patrick på 952 666 27.

Link til markedsundersøkelsen

Ekspert- og referansegruppe

Prosjektet tok kontakt med alle virksomhetene som er omfattet av innkjøpsordningen for rekrutering til ekspertgruppen og referansegruppen.

Ekspertgruppen består av:

 • Jonsvein Joensen fra Finanstilsynet
 • Vidar Bjørnstad fra Stortinget 
 • Torstein Masterbakk fra UiT Norges arktiske universitet 
 • Svein Mulelid fra Jernbane direktoratet 
 • Lars Bråten Rekve fra Vegtilsynet 
 • Sven-Christian Valnes fra DSS 
 • Robert Rødsten fra UDI 
 • Ole Henrik Lidi fra Statens vegvesen

Medlemmene i ekspertgruppen skal bistå med behovsverifisering av statlig forbruk og forbruksmønster, dele egne erfaringer og markedskunnskap, samt drøfte tiltak som vil bidra til økt potensial for effektivisering og totalkostnadsbesparelser. Gjennom å engasjere ekspertgruppen og nøkkelressurser i virksomhetene, ønsker vi å sikre forankring for implementering av kategoristrategiens konkrete handlingsplaner.

Referansegruppen består av:

 • Alf Nelson fra Forskningsrådet 
 • András Szolnoki fra Statistisk sentralbyrå 
 • Per-Christian Døhl fra Statistisk sentralbyrå 
 • John Gunnar Skien frå Fylkesmannen i Rogaland 
 • Gina Lind fra Forsvarsdepartementet 
 • Kai Mathisen fra Uit 
 • Espen Rud fra Politiets IKT-tjenester 
 • Richard Nilsen fra Bufdir

Referansegruppen skal bidra til å sikre at prosessene iverksatt av Statens innkjøpssenter dekker virksomhetenes behov og forventninger. Referansegruppen skal primært svare på brukerundersøkelser og delta i diskusjonsfora.

Kontakt

Har du spørsmål til prosjektet eller innspill du mener kan være nyttig, vennligst send oss en henvendelse på prosjektets felles e-post: fellesavtaler-ikt@difi.no

Ferdigstillelse

Prosjektet tar sikte på å ha en godkjent kategoristrategi klart før sommeren 2020.

Prosjektgruppe

Statens innkjopssenter IKT-fellesavtaler teambilde

Fra venstre bak: David Behrens, Ken Patrick (prosjektleder), Jørgen Iversen og Adrian Hoti. Fra venstre foran: Henriette F.V. Torgersen og Sarah Fossen Sinnathamby.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*