Kategoristrategi for IKT-området

Statens innkjøpssenter er i gang med utvikling av kategoristrategi for IKT-området.

Publisert: 09. aug 2019, Sist endret: 04. nov 2020

Kategoristrategi for IKT skal:

 • bidra til å sikre en helhetlig planlegging, gjennomføring og oppfølging av statlige fellesavtaler innenfor kategori IKT.
 • etablere grunnlaget for en beste praksis for anskaffelser av bærekraftige, sirkulære løsninger og produkter innenfor IKT-området.

Brukerundersøkelse

Statens innkjøpssenter er avhengig av brukermedvirkning som ivaretar virksomhetenes behov og forventninger til våre prosesser. Det er en viktig forutsetning for gode avtaler med optimale betingelser og høy avtalelojalitet.

Prosjektet har gjennomført en brukerundersøkelse med virksomhetene som er omfattet av statlige fellesavtaler. Prosjektet mottok mange og gode svar fra virksomhetene, noe som vil gi oss en bedre innsikt i virksomheters behov innenfor IKT.

I brukerundersøkelsen spurte vi virksomhetene om å rangere hvilke aspekter de mener er viktigst at vi fokuserer på for å utforme best mulige konkurranser for deres virksomhet.

 

Undersøkelsen viser at virksomhetene er mest opptatt av kvalitet etterfulgt av sikkerhet. Undersøkelsen viser også at virksomhetene i svært liten grad ønsker fokus på samfunnsansvar i fremtidige fellesavtaler innenfor IKT. Dette avviker fra det vi opplever er de politiske og prosjektets egne prioriteringer, hvor det er ønskelig å sette et tydelig fokus på samfunnsansvar med anskaffelser av bærekraftige, sirkulære løsninger og produkter.

Virksomhetene ble også spurt om innenfor hvilke underkategorier de ønsker at Statens innkjøpssenter prioriterer når det skal inngås flere Fellesavtaler.

 

På dette punktet var svarene delt. Flest virksomheter har satt Varer-kategorien som første prioritet, men dette viser først og fremst at det er ønskelig med flere avtaler innenfor alle underkategoriene.

På andre spørsmål viste undersøkelsen nytten av statlige fellesavtaler. Over 70 prosent av respondentene svarte at flere statlige fellesavtaler på IKT vil forenkle kontraktsinngåelse og avtaleoppfølging knyttet til ivaretakelse av samfunnsansvar. På tilsvarende spørsmål om sikkerhet svarte 63 prosent av virksomhetene at statlige fellesavtaler på IKT kunne forenkle ivaretakelse av sikkerhetselementet i IKT-avtalene.

Statens innkjøpssenter øsker å takke alle virksomhetene som tok seg tid til å svare på undersøkelsen.

Markedsundersøkelse

Statens innkjøpssenter har kunngjort en markedsundersøkelse på Doffin.

Formålet med markedsundersøkelsen er å innhente markedets innspill og kommentarer til kategoristrategien. Dette er en innledende markedsundersøkelse som er ment til å gi en overordnet oversikt over IKT- kategorien.

Markedsundersøkelsen gir leverandørene mulighet til å gi innspill som vil danne grunnlaget til utforming av kategorien og dens strategiske valg. Frist for å svare på markedsundersøkelsen har gått ut. For tiden jobbes det med analyse, samt en-til-en møter med leverandører.

Ekspert- og referansegruppe

Prosjektet tok kontakt med alle virksomhetene som er omfattet av innkjøpsordningen for rekrutering til ekspertgruppen og referansegruppen.

Ekspertgruppen består av:

 • Jonsvein Joensen fra Finanstilsynet
 • Vidar Bjørnstad fra Stortinget 
 • Torstein Masterbakk fra UiT Norges arktiske universitet 
 • Svein Mulelid fra Jernbane direktoratet 
 • Lars Bråten Rekve fra Vegtilsynet 
 • Sven-Christian Valnes fra DSS 
 • Robert Rødsten fra UDI 
 • Ole Henrik Lidi fra Statens vegvesen

Medlemmene i ekspertgruppen skal bistå med behovsverifisering av statlig forbruk og forbruksmønster, dele egne erfaringer og markedskunnskap, samt drøfte tiltak som vil bidra til økt potensial for effektivisering og totalkostnadsbesparelser. Gjennom å engasjere ekspertgruppen og nøkkelressurser i virksomhetene, ønsker vi å sikre forankring for implementering av kategoristrategiens konkrete handlingsplaner.

Referansegruppen består av:

 • Alf Nelson fra Forskningsrådet 
 • András Szolnoki fra Statistisk sentralbyrå 
 • Per-Christian Døhl fra Statistisk sentralbyrå 
 • John Gunnar Skien frå Fylkesmannen i Rogaland 
 • Gina Lind fra Forsvarsdepartementet 
 • Kai Mathisen fra Uit 
 • Espen Rud fra Politiets IKT-tjenester 
 • Richard Nilsen fra Bufdir

Referansegruppen skal bidra til å sikre at prosessene iverksatt av Statens innkjøpssenter dekker virksomhetenes behov og forventninger. Referansegruppen skal primært svare på brukerundersøkelser og delta i diskusjonsfora.

Kontakt

Har du spørsmål til prosjektet eller innspill du mener kan være nyttig, vennligst send oss en henvendelse på prosjektets felles e-post: fellesavtaler-ikt@dfo.no

Ferdigstillelse

Prosjektet tar sikte på å ha en godkjent kategoristrategi klart før sommeren 2020.

Prosjektgruppe

Statens innkjopssenter IKT-fellesavtaler teambilde

Fra venstre bak: David Behrens, Ken Patrick (prosjektleder), Jørgen Iversen og Adrian Hoti. Fra venstre foran: Henriette F.V. Torgersen og Sarah Fossen Sinnathamby.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*