Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter

Kilde: DFØ, BNL, Fellesforbundet, KS

DFØ, KS, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet har sammen utarbeidet felles kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter. Seriøsitetsbestemmelsene ble sist oppdatert i desember 2020, og den siste versjonen inneholder kun mindre tekniske justeringer.

Publisert: 13. nov 2015, Sist endret: 12. Jan 2021

Kontraktsbestemmelsene skal bidra til å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige bygg- og anleggskontrakter.

Kontraktsbestemmelsene stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, krav til lønns- og arbeidsvilkår og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører. Kontraktsbestemmelsene skal brukes i sin helhet som et vedlegg til kontrakten. 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*