Sjekkliste for anskaffingar over kr 100 000

Kjelde: Difi

Sjekklista gir deg tips om kva du bør gjere i planleggingsfasen av ei anskaffing.

Publisert: 05. jul 2013, Sist endra: 15. jan 2019

Sjekklista er utvikla av Difi og er i tråd med Difi sin anskaffingsprosess som har nærmare rettleiing om dei forskjellige arbeidstrinna i sjekklista.  Anskaffelser.no har også nærmare beskrivingar i anskaffingsprosessen. Det er også laga fleire forslag til malar, sjå mandat for anskaffing og mal for konkurransestrategi.

Siste utgåve er versjon 3, oppdatert august 2017.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*