Sjekkliste for anskaffingar over kr 100 000

Kjelde: DFØ

Sjekklista gir deg tips om kva du bør gjere i planleggingsfasen av ei anskaffing.

Publisert: 05. jul 2013, Sist endra: 10. sep 2020

Sjekklista er utvikla i tråd med DFØ sin anskaffingsprosess som har nærmare rettleiing om dei forskjellige arbeidstrinna i sjekklista.  Anskaffelser.no har også nærmare beskrivingar i anskaffingsprosessen. Det er også laga fleire forslag til malar, sjå mandat for anskaffing og mal for konkurransestrategi.

Siste utgåve er versjon 3, oppdatert august 2017.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*