Evaluering av bærekraftige offentlige anskaffelser – Norges styrker og svakheter

Kilde: OECD, UNEP, DFØ (Difi)

Evalueringen ser blant annet på det juridiske og politiske rammeverket, den institusjonelle strukturen og styringen og praksis blant utvalgte offentlige virksomheter og bransjer. Rapporten gir anbefalinger til forbedringer.

Publisert: 17. jun 2020, Sist endret: 14. des 2020

Totalt sett finner OECD at Norge har et sterkt grunnlag for bærekraftige offentlige anskaffelser, særlig innen området det juridiske og lovgivningsmessige rammeverket. Vi er derimot svakere på implementering og opptak av bærekraftige offentlige anskaffelser.

OECD anbefaler at Norge:

 • Fortsetter med å avklare juridiske bestemmelser for bærekraftige anskaffelser med dedikerte veiledninger og metoder, inkludert budsjettbestemmelser.
 • Definerer det strategiske rammeverket for bærekraftige offentlige anskaffelser, til å inkludere hele begrepet bærekraft (miljø, økonomisk og sosialt), med klare og sterke institusjonelle ordninger, mandater og ansvar.
 • Gjennomgår rollen til private leverandører av konkurransegjennomføringsverktøy til å levere data til bruk for myndighetene.
 • Styrke bærekraftsdimensjonen i opplæring og kapasitetsbygging ved offentlige anskaffelser.
 • Etablerer et resultatstyringsrammeverk som gir mulighet for datadrevet / bevisbasert overvåking av alle dimensjone.
 • Legger til rette for oppfølging (kontraktstyringsfase) gjennom veiledning, sterk kapasitet og data.
 • Legger til rette for utnyttelse av bærekraftshensyn gjennom hele anskaffelsessprosessen.
 • Ivaretar små og mellomstore bedrifter (SMBer): sørg for at de er i stand til å delta i kontrakter med en bærekraftig dimensjon.
 • Gir tilbakemelding til brukere, interessenter, interesseorganisasjoner og leverandører (med flere) som blir konsultert om hvordan deres innspill ble brukt.
 • Utvikler et omfattende rammeverk for revisjon av bærekraftsaspekter i offentlige anskaffelser.

 

Kartleggingen er basert på OECDs analytiske rammeverk Methodology for Assessing Procurement Systems (MAPS) som ser på hele anskaffelsessystemet til et land. MAPS har også seks tilleggsmoduler, hvor av den ene er på sustainable public procurement. MAPS metoden er bygget på 4 pilarer og 14 indikatorer. De 4 pilarene er:

 • Legal, Regulatory and Policy Framework
 • Institutional Framework and Management Capacity
 • Public Procurement Operations and Market Practices
 • Accountability, Integrity and Transparency of the Public Procurement System