Aksesspunkt

Kilde: Difi

Aksesspunkt er elektroniske postkontor som sender dokumenter mellom hverandre i EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL).

Publisert: 03. okt 2018, Sist endret: 15. nov 2018

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er PEPPOL-myndighet i Norge, og det er Difi som administrerer godkjenning av nye aksesspunkter.

Footer inn her

Aksesspunkt er formidlere av meldinger som inneholder dokumenter til og fra andre aksesspunkter og til og fra sine kunder (avsender/mottaker).

Aksesspunktene har en standard måte å sette opp sitt grensesnitt mot andre aksesspunkt:

 • Aksesspunktene gjør oppslag mot ELMA (Elektronisk mottak adresseregister) for å finne mottakers aksesspunkt adresse og dokumenttyper han kan motta.
 • Aksesspunktet benytter AS2 protokoll for overføring av meldingene.
 • Aksesspunktet som mottar meldingen kvitterer med en teknisk kvittering (MDN).

Innlevering av tilbud med aksesspunkt

For innlevering av tilbud til det offentlige i en anskaffelse kreves det at Oxalis er i versjon 4 eller nyere. Dette er for at meldingen skal kunne bære ASiC. ASiC er en pakkemåte for dokumenter (les mer om ASiC) i oversikten til venstre.

Kvittering for innleveringstjenesten støtter også REM evidance. REM er en egen kvittering hvor innholdet i meldingen er tallfestet (hach total).

Merk! Forsendelse i CEF eDelivery (PEPPOL) med ASiC er i pilot og ikke godkjent av OpenPEPPOL enda. Endringer kan skje.

Hvilke aksesspunkt finnes?

Oversikt over aksesspunkt som finst for utveksling av dokument i EHF-infrastruktur/CEF eDelivery (PEPPOL).

Internasjonale aksesspunkt er med i oversikten, men Difi har ikke oversikt over hvilke kunder som er tilknyttet utenlandske aksesspunkt (PEPPOL). For å kunne sende meldingar til utanlandske kunder må systemleverandør bruke en elektronisk mottaksadresse.

Hvordan bli et aksesspunkt?

Prosessen for godkjenning av nye aksesspunkter som skal få tilgang til Elektronisk -Mottaker-Adresse -register (ELMA) som er norsk SMP i OpenPEPPOL-infrastrukturen:

Forutsetninger

For å komme i gang må følgende være gjennomført:

 • PEPPOL TIA-avtalen (se lenke i høyre marg) er signert og sendt til Difi på AP@difi.no.
 • Firmaattest er sendt til Difi på AP@difi.no.
 • Det er søkt om medlemskap i OpenPEPPOL.
 • Det er mottatt sertifikat for test.
 • Aksesspunkt er satt opp og utstyrt med mottatt sertifikat.

Gjennomføring

Når du er klar for gjennomføring meldes dette til AP@difi.no. Det gjennomføres godkjenning av kun et aksesspunkt om gangen, om flere ønsker godkjenning samtidig vil Difi operere med en kø-ordning.

Du skal gjennomføre to oppgaver som del av godkjenningsprosessen.

Oppsett av aksesspunkt

Under godkjenning skal aksesspunktet være satt opp for test. Følgende oppsett gjelder:

 • oxalis:oxalis.pki.version=V2
 • oxalis.operation.mode=TEST

Oppgave 1

Det skal sendes et passende dokument til organisasjonen med identifikator 9908:810017902. Organisasjonsnummeret er registrert på Difi sitt aksesspunkt for godkjenning, innkommende dokumenter vises i på eget sted hos Difi (send mail til AP@difi.no for mer informasjon om testing).

Oppgave 2

Difi sender et passende dokument til aksesspunktet som skal godkjennes. Dokumentet vil være laget spesifikt for organisasjonen som skal godkjennes.

Rapportering

Når oppgavene er gjennomført skal du sende rapport til AP@difi.no innen tre virkedager. Denne rapporten skal inneholde en lenke til opplastet dokument i oppgave 1 og avtalt informasjon i oppgave 2. I tillegg skal Excel-skjema sendes inn. Når Difi har godkjent rapporten vil dette videreformidles, og sertifikater for produksjon vil bli utstedt når alle formaliteter er i orden. 

Se også      

Fornye aksesspunktsertifikat - PEPPOL PKI

Når et aksesspunktsertifikat går ut (normalt hver 2 år) så må et nytt sertifikat bestilles.

Rutine for bestilling av nytt aksesspunktsertifikat (PEPPOL PKI)

 • Gå til OpenPEPPOL side for sertifikat. Dokumenter som skal lastes opp i portalen:
  • Oppdatert Annex1 i avtalen med Difi
  • Du skal bekrefte at din virksomhet har betalt medlemskontingenten til OpenPEPPOL 
  • Du skal skaffe firmaattest - firmaattest for norske firmaer kan du hente på www.brreg.no med organisasjonsnummeret til virksomheten
 • Sertifikat utstedes hos OpenPEPPOL (tar normalt 2-5 virkedager).
 • Du vil få en SMS melding (til den som står som kontaktperson i Annex1) om hvor du kan hente det nye sertifikatet.
 • Du installerer det nye sertifikatet + husker å oppdaterer ELMA-registeret med det nye sertifikatet.
 • Du noterer det når sertifikatet går ut slik at du får bestilt nytt sertifikat før det går ut på dato.
  Det er ditt ansvar å vite dette – Difi eller sertifikatutstederen vil ikke sende ut noen varsling.

Husk at det er ditt ansvar å vite når aksesspunktsertifikatet ditt utløper!

Aksesspunktforum

Aksesspunktforum informerer om infrastruktur og EHF-formata - utbreiing, nyttige verktøy, nyheiter som kjem, lovar og reglar, utfordringar som aksesspunkta har, forbetringar som er ønskt, kva skjer i OpenPEPPOL og internasjonalt arbeid som Difi er med på.

Aksesspunktforum er ein arena der aksesspunkta kan melde til Difi om utfordringar dei har.

ERP-leverandørar er velkomne til å delta for å også informere om deira utfordringar.

Aksesspunktforum vert arrangert 3-4 gonger pr. år. Dei som er aksesspunkt og ERP-leverandørar (kjende for Difi) vert informerte om møta.

På denne sida vil presentasjonane frå siste møte visast.

Neste aksesspunktforum blir 28.november 2018.   
(EHF-brukerforum).

Er det noko du treng informasjon om, sjå våre sider på www.anskaffelser.no eller www.vefa.difi.no

Du kan også kontakte oss på AP@Difi.no , EHF@Difi.no  eller ELMA@Difi.no

Se også

Difi har laget en modul (Oxalis) for utveksling av meldinger mellom aksesspunktene. Oxalis står for utvekslingen av meldingen mellom aksesspunktene. OpenPEPPOL (www.peppol.eu) tilbyr en lignende modul som Oxalis.