Aksesspunkt

Kilde: DFØ

Aksesspunkt er elektroniske postkontor som sender dokumenter mellom hverandre i Peppol-nettverket.

Publisert: 03. okt 2018, Sist endret: 20. jun 2021

Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som er Peppol-myndighet i Norge, og det er DFØ som administrerer godkjenning av nye aksesspunkter.

Footer inn her

Aksesspunkt er formidlere av meldinger som inneholder dokumenter til og fra andre aksesspunkter og til og fra sine kunder (avsender/mottaker).

Aksesspunktene har en standard måte å sette opp sitt grensesnitt mot andre aksesspunkt:

 • Aksesspunktene gjør oppslag mot ELMA (Elektronisk mottak adresseregister) for å finne mottakers aksesspunkt adresse og dokumenttyper han kan motta.
 • Aksesspunktet benytter AS4 protokoll for overføring av meldingene.
 • Aksesspunktet som mottar meldingen kvitterer med en teknisk kvittering (MDN).

Innlevering av tilbud med aksesspunkt

For innlevering av tilbud til det offentlige i en anskaffelse kreves det at Oxalis er i versjon 4 eller nyere. Dette er for at meldingen skal kunne bære ASiC. ASiC er en pakkemåte for dokumenter (les mer om ASiC) i oversikten til venstre.

Kvittering for innleveringstjenesten støtter også REM evidance. REM er en egen kvittering hvor innholdet i meldingen er tallfestet (hach total).

Merk! Forsendelse i PEPPOL-nettverket med ASiC er i pilot og ikke godkjent av OpenPEPPOL enda. Endringer kan skje.

Hvilke aksesspunkt finnes?

Oversikt over aksesspunkt som finst for utveksling av dokument i Peppol-nettverket.

Internasjonale aksesspunkt er med i oversikten, men DFØ har ikke oversikt over hvilke kunder som er tilknyttet utenlandske aksesspunkt (Peppol). For å kunne sende meldinger til utanlandske kunder må systemleverandør bruke en elektronisk mottaksadresse.

Hvordan bli et aksesspunkt?

Prosessen for godkjenning av nye aksesspunkter som skal få tilgang til Elektronisk -Mottaker-Adresse -register (ELMA) som er norsk SMP i Peppol-nettverket:

Forutsetninger

For å komme i gang må følgende være gjennomført:

Gjennomføring

Se også      

Fornye aksesspunktsertifikat - Peppol PKI

Når et aksesspunktsertifikat går ut (normalt hver 2 år) så må et nytt sertifikat bestilles.

Rutine for bestilling av nytt aksesspunktsertifikat (Peppol PKI)

 • Gå til OpenPeppol side for sertifikat. Dokumenter som skal lastes opp i portalen:
  • Oppdatert Annex1 i aksesspunktavtalen (Peppol TIA avtale)
  • Du skal bekrefte at din virksomhet har betalt medlemskontingenten til OpenPeppol 
  • Du skal skaffe firmaattest - firmaattest for norske firmaer kan du hente på www.brreg.no med organisasjonsnummeret til virksomheten
 • Sertifikat utstedes hos OpenPEPPOL (tar normalt 2-5 virkedager).
 • Du vil få en SMS melding (til den som står som kontaktperson i Annex1) om hvor du kan hente det nye sertifikatet.
 • Du installerer det nye sertifikatet + husker å oppdaterer ELMA-registeret med det nye sertifikatet.
 • Du noterer når sertifikatet utløper slik at du får bestilt nytt sertifikat før det går ut på dato.

Husk at det er ditt ansvar å vite når aksesspunktsertifikatet ditt utløper! Det vil ikke sendes ut noen varsling.

Aksesspunktforum

Aksesspunktforum informerer om infrastruktur og EHF-formata - utbreiing, nyttige verktøy, nyheiter som kjem, lovar og reglar, utfordringar som aksesspunkta har, forbetringar som er ønskt, kva skjer i OpenPeppol og internasjonalt arbeid som DFØ er med på.

Aksesspunktforum er ein arena der aksesspunkta kan melde fra om utfordringar dei har.

ERP-leverandørar er velkomne til å delta for å også informere om deira utfordringar.

Aksesspunktforum vert arrangert 2-4 gonger pr. år. Dei som er aksesspunkt og ERP-leverandørar (kjende for DFØ) vert informerte om møta.

På denne sida vil presentasjonane frå siste møte visast.

Neste aksesspunktforum.   
(EHF-brukerforum).

Er det noko du treng informasjon om, sjå våre sider på www.anskaffelser.no eller www.vefa.difi.no

Du kan også kontakte oss på peppolmyndighet@dfo.no eller ehf@dfo.no

Se også

Digdir laget en modul (Oxalis) for utveksling av meldinger mellom aksesspunktene. Oxalis står for utvekslingen av meldingen mellom aksesspunktene. OpenPeppol (www.peppol.eu) tilbyr en lignende modul som Oxalis.