Oversikt minimumsfrister – kunngjøring over og under EØS-terskelverdier

Kilde: DFØ

Liste over minimunsfrister for kunngjøringer av anskaffelser i Doffin ved de ulike konkurranseformene.

Publisert: 07. Apr 2017, Sist endret: 21. sep 2020
Konkurranseform Vanlig tidsfrist
(dager)
Åpen og begrenset tilbudskonkurranse (under EØS-terskel)Ingen spesifikke tidsfrister - frister beregnes utfra kontraktens kompleksitet og tiden det tar for leverandørene å utarbeide forespørsler og tilbud-
Åpen anbudskonkurranse (over EØS-terskel)Frist for mottak av tilbud etter kunngjøring30
 Ikke krav til elektronisk innlevering35
 Ved veiledende kunngjøring og hastetilfeller15
Begrenset anbudskonkurranse (over EØS-terskel)Frist for mottak av forespørsel om deltakelse etter kunngjøring30
 Hastetilfeller15
 Frist for mottak av tilbud (etter utsending av skriftlig invitasjon)25
 Ikke krav til elektronisk innlevering30
 Hastetilfeller og ved veiledende kunngjøring10
 Ikke-statlige oppdragsgivere kan fastsette kortere frist for mottak av tilbud i samarbeid med leverandørene. Blir de ikke enige10
Konkurranse med forhandlinger (over EØS-terskel)Frist for mottak av forespørsel om deltakelse etter kunngjøring30
 Frist for mottak av første tilbud
Frister som i begrensede anbudskonkurranser
25
Konkurransepreget dialog (over EØS-terskel)
Innovasjonspartnerskap (over EØS-terskel)
Frist for mottak av forespørsel om deltakelse etter kunngjøring30

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*