Prosedyrevelgeren

Kilde: DFØ

Prosedyrevelgeren er et verktøy til hjelp i vurderinger om valg av anskaffelsesprosedyre.

Publisert: 08. Jan 2020, Sist endret: 05. okt 2020

Dette er en første versjon av verktøyet og vi tar gjerne i mot innspill og erfaringer av bruk, slik at verktøyet kan videreutvikles og tilpasses brukernes behov i best mulig grad.

Innspill og spørsmål kan sendes til Kjersti Berg.