Veiledningspakke for systemleverandører

Kilde: DFØ

Hvordan du kan bli en systemleverandør for å lage EHF dokumenter og formater, og sende dem til mottaker elektronisk. Alle tekniske beskrivelser for både konkurransegjennomføring og i kontraktsoppfølging vises.

Publisert: 03. okt 2018, Sist endret: 04. jun 2021

Generelt om verktøypakken

Hvilke tekniske verktøy, formater (EHF, BIS), forsendelse (EHF-infrastruktur/CEF eDelivery), Doffin skjema skal benyttes.

Prosesspiler
 
 

En tjenesteleverandør som tilbyr tjenester til sine kunder (oppdragsgivere og leverandører) må kunne oppfylle en del standarder, tjenester og avtaler.

Det er forskjell i oppsettet for kommunikasjon i konkurransegjennomføringen og i kontaktsoppfølgingen, men mange av de samme elementene blir benytte i begge oppsettene.

Footer inn her

Oppsett av elektronisk kommunikasjon gjøres på to måter

 1. Oppdragsgiver som oppretter en forespørsel om tilbud med dertil innsendelse av tilbudet fra leverandør. Dialogen mellom oppdragsgiver og leverandør i konkurransegjennomførings-/tilbudsfasen.
 2. Når kontrakt er skrevet og katalog, ordre, ordrebekreftelse, faktura, kreditnota og purring skal sendes mellom oppdragsgiver og leverandør.

Elektronisk kommunikasjon i konkurransegjennomføring

 • Oppdragsgiver skal opprette en forespørsel om tilbud som skal kunngjøres på Doffin (over terskelverdi) ved hjelp av skjemaer i Doffin. Oppdragsgiver bør bruke et konkurransegjennomføringsverktøy for denne oppgaven
 • Leverandøren henter kunngjøringen fra Doffin og konkurransedokumentene fra oppdragsgiver
 • Leverandøren lager tilbudsdokumenter i formatene EHF/BIS og ESPD (egenerklæring) om sin virksomhet
 • Leverandøren pakker tilbudsdokumentene (ASiC) - kryptert og signert (offentlig nøkkel gitt av oppdragsgiver) og sender inn tilbudet elektronisk med CEF eDelivery til oppdragsgiver
 • Oppdragsgiver må kunne ta imot meldingen med de pakkede dokumentene (ASiC) de-kryptere dem og sjekke signaturen til avsender
 • Oppdragsgiver må kunne sende tilbake dokumenter til leverandør på samme måte (eDelivery med pakking av dokumenter i ASiC)

Denne prosessen blir ofte ivaretatt av tjenesteleverandører etablert i markedet. Krav til de enkelte punktene finner du i punktene til venstre.
Generelle krav om sikkerhet og kryptering

Elektronisk kommunikasjon i kontraktsoppfølging

Etter at konkurransen er avsluttet og oppfølging av kontrakten skal utøves. 

 • Den elektroniske dialogen går mellom leverandør og oppdragsgiver med å lage dokumenter i EHF/Bis for katalog, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, faktura, kreditnota og purring.
 • Kommunikasjonen går via CEF eDelivery med oppslag i ELMA (elektronisk adresse mottaksregister) som inneholder mottakers elektroniske adresse og dokumentene mottaker kan behandle
 • Det sendes et og et dokument i CEF eDelivery for kontraktsoppfølging

Figur

Arkitekturen er lik for CEF eDelivery om det er konkurransegjennomføring eller kontraktsoppfølging. Det er 4-hjørne modellen til PEPPOL som benyttes.

  Verktøy som er relevante for systemleverandører

   Andre relevante sider