Konkurransegjennomføring

Konkurransegjennomføringen starter med den formelle henvendelsen til markedet, vanligvis gjennom en kunngjøring på Doffin eller TED. Formålet er å inngå en eller flere kontrakter som skal bidra til å nå mål og resultater nedfelt i konkurransegrunnlaget.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 04. Jan 2019

For veiledning i utarbeidelse av konkurransegrunnlag, se avklare behov og forberede konkurransen.

Informasjon om krav til lønns- og arbeidsvilkår

Som oppdragsgiver har du plikt til å informere om at det i samsvar med forskriften stilles krav til:

  • lønns- og arbeidsvilkår i kontrakten
  • dokumentasjon
  • sanksjoner

Du kan lese mer om dette her

God gjennomføring gir vellykket avtale

Selvom selve grunnlaget for en vellykket anskaffelse er lagt i planleggingsfasen, vil en god gjennomføring av selve konkurransen kunne bidra til en vellykket avtale.

Konkurransegjennomføringen kan variere både i omfang og lengde avhengig av hvilken prosedyre som er valgt, antall tilbud som er mottatt og mengden av dokumentasjon som må gjennomgås og vurderes. 

Det kan det komme inn spørsmål, være behov for presiseringer og noen ganger også behov for å avlyse konkurransen. Tilbudene skal vurderes og evalueres ut fra den innleverte dokumentasjonen og de konkurranseregler som var satt for konkurransen.

Fasen har ikke som mål å gjennomgå alle tenkelige forhold som kan oppstå, men beskriver en del ulike problemsstillinger og hvordan disse kan løses. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*