Velge tilbud og inngå avtale

Formålet med denne aktiviteten er å velge det beste tilbudet basert på de konkurranseregler som var satt for konkurransen.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 08. nov 2018

For å finne den leverandøren som blir kåret som vinner av konkurransen, er det flere aktiviteter som må gjennomføres.

  • Du må vurdere om du plikter å avvise leverandøren eller tilbudet eller om det er avvisningsgrunner som ikke automatisk medfører plikt til avvisning.
  • Så må du vurdere om leverandøren er kvalifisert, dvs oppfyller de krav til leverandørens egnethet som du har krevet; krav til økonomi og solididet, krav til erfaring, krav til teknisk kompetanse mv. Dersom noe er uklart eller mangler, kan du be leverandøren ettersende eller supplere dokumentasjon, jf § 23-5.
    Du har rett til å avvise leverandører helt frem til det er inngått skriftlig kontrakt, da det jo kan avdekkes forhold underveis i prosessen som enten merfører pliktige eller valgfri avvisning.
  • Ved begrensede konkurranse inviterer du de leverandørene du vil ha med deg videre i konkurransen til å innlevere tilbud. Denne utvelgelsen forutsetter at du har vært tydelig på dette i kunngjøringen og også satt objektive og etterprøvbare kriterier for utvelgelsen. se nærmere under "vurdere kvalifikasjoner".
  • Etter at du har vurdert at leverandøren oppfyller kvalifikasjonene, vurderer til selve tilbudene. Også her kan det være pliktige avvisningsgrunner. Etter at du har vurdert avvisningsgrunner vurderer du om tilbudene oppfyller de krav du har stillet i anskaffelsesdokumentene før du evaluerer tilbudene ut fra hver tildelingskriterium du har satt for konkurransen.
  • Etter du har kåret en vinner, plikter du å meddele dette til leverandørene før du kan inngå kontrakten.

 

 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*