Kunngjøre inngåelse av kontrakt

Informasjon til markedet om hvilke leverandør(er) som er tildelt kontrakten.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 30. okt 2018

Hvilke kontrakter skal kunngjøres

Inngåtte kontrakter der kontraktsverdien overstiger EØS-terskelverdien skal kunngjøres senest 30 dager etter kontraktinngåelse.

Dette gjelder for:

  • anskaffelser som er gjennomført etter forskriftens del III, jf  § 21-6
  • helse- og sosialtjenester som er gjennomført etter forskriftens del IV jf § 30-7 og
  • særlige tjenester som er inngått etter forskriftens del II, jf § 8-19
  • konkurranser som er kunngjort som en "forhåndskunngjøring", skal det opplyses dersom det ikke skal inngås flere kontrakter i tidsrommet forhåndskunngjøringen dekker

For rammeavtaler er det selve inngåelsen av rammeavtalen som skal kunngjøres, det er ikke plikt til å kunngjøre den enkelte kontraktstildeling under rammeavtalen(e).

For dynamiske innkjøpsordninger skal det enten foretas en kunngjøring for hver enkelt kontrakt, eller en samlet kunngjøring for alle kontrakter som ble tildelt under ordningen i siste kvartal.

Andre kontraktsinngåelser kan kunngjøres gjennom en frivillig kunngjøring av konkurranseresultat

Til dette brukes kunngjøringsskjema nr. 03 Kunngjøring av kontraktsinngåelse. Her kan du i feltet under punkt V.1) fylle inn informasjon om manglende kontraktsinngåelse.

Det samme kunngjøringsskjemaet skal brukes dersom oppdragsgiveren ønsker å informere markedet om manglende kontraktsinngåelse, for eksempel fordi det ikke kom inn noen tilbud.

 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*