Veiledning og maler til innkjøp i byggeprosessen. Prosessen bygger på Bygg21s rammeverk for byggeprosjekter «Neste steg».

Publisert: 18. okt 2019, Sist endret: 16. Apr 2020

Tittel inn her

Veiledningen starter der hvor du har identifisert et behov og skal begynne forberedelsene til en anskaffelse.

Prosessen er bygget opp rundt seks hovedfaser med ulike underfaser og tema. Disse hjelper deg med å gjøre en god anskaffelse og gir innspill til hva du må vurdere i de ulike fasene.

Hovedmålgruppen er byggherrer i kommunal sektor, spesielt små og mellomstore kommuner. Alle som er involverte i offentlige bygg- og anleggsprosjekter vil finne nyttig informasjon og verktøy i veiledningen.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*