Fellesavtaler for staten (Statens innkjøpssenter)

Avtalene blir inngått og forvaltet av Statens innkjøpssenter. Avtalene og informasjon om bruk og betingelser vil bli oppdatert fortløpende.