Hvordan stille krav om lærling i rammeavtaler?

Det er den totale verdien på rammeavtalen som er avgjørende for om du skal stille krav om lærlinger i rammeavtalen. Det er opp til oppdragsgiver selv å vurdere i hvilke avrop det skal stilles krav til at lærling deltar i arbeidene.

Publisert: 19. des 2016, Sist endret: 03. jul 2018

Du har her en fleksibilitet til å avgjøre selv når det er hensiktsmessig å bruke lærling i arbeidene.

For å sikre forutberegnelighet for leverandørene bør du på forhånd legge føringer for hvilke avrop du vil stille krav til at lærling deltar i arbeidet. Det kan være hensiktsmessig å sette en grense for når det skal stilles krav til lærling ved avrop, for eksempel verdi eller varighet. Dette bør du opplyse om i konkurransegrunnlaget.

Selv om du har fleksibilitet til å avgjøre når du vil bruke lærling i prosjektet, bør du bare stille krav når det er forholdsmessig. I vurderingen bør du vektlegge:

  • Verdien på avropet
  • Varigheten på avropet
  • Om arbeidene er egnet ut fra arbeidenes art og krav til helse, miljø og sikkerhet

Her gjelder vurderingene om at kravet ikke må være uforholdsmessig.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*