Leigeperiode og avvikling - leige av eigedom

I denne fasen får du rettleiing i korleis du skal overta lokala, følge opp leigekontrakten og avslutte leigeforholdet.

Publisert: 27. Apr 2018, Sist endret: 21. nov 2018

Du må sikre deg at du og utleigar er einige om status for lokalet ved overtaking. Undervegs i leigeforholdet er det naturleg å ha jamlege møte med utleigar for å diskutere leigeforholdet og korleis kontrakten er oppfylt. Når du ei gong ønsker å gå ut av leigeforholdet må du ha ei ny overtakingssynfaring og gjere opp status for lokala etter at leigetida er over.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*