Leigeperiode og avvikling - leige av eigedom

I denne fasen får du rettleiing i korleis du skal overta lokala, følge opp leigekontrakten og avslutte leigeforholdet.

Publisert: 27. Apr 2018, Sist endret: 21. nov 2018

Du må sikre deg at du og utleigar er einige om status for lokalet ved overtaking. Undervegs i leigeforholdet er det naturleg å ha jamlege møte med utleigar for å diskutere leigeforholdet og korleis kontrakten er oppfylt. Når du ei gong ønsker å gå ut av leigeforholdet må du ha ei ny overtakingssynfaring og gjere opp status for lokala etter at leigetida er over.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*