Planlegging - leige av eigedom

Ny leigeavtale krev god planlegging. Det er viktig å analysere behova til brukarane og moglegheitene i marknaden. Organisasjonen må også førebuast for flytting.

Publisert: 25. apr 2018, Sist endra: 21. nov 2018

Gode planleggingsprosessar tar tid og ressursar, men er viktige. Godt gjennomførte analysar i denne fasen sparer deg for mange bekymringar under konkurransegjennomføringa og oppfølginga av kontrakten seinare.

I planleggingsfasen vert det også bestemt om organisasjonen ønsker å leige i eksisterande lokale, eller om det vert nødvendig med større ombygging eller nybygg. Uansett er det ein føresetnad at flytteprosjektet er forankra i leiinga og har fastsette økonomiske rammer.

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*