Bærekraftige batterier

Batterier til elektrisk transport står sentralt i overgangen til et lavutslippssamfunn. Hva kan offentlige innkjøpere gjøre for å ivareta klima, miljø og sosialt ansvar ved kjøp av batterier?

Publisert: 06. Mar 2020, Sist endret: 27. Mai 2020

Dette var tema for et åpent møte i regi av Digitaliseringsdirektoratet og Ruter 3. mars 2020. Målet med møtet var å innspill til utvikling av veiledning for bærekraftige leverandørkjeder for batterier og å vise fram hva vi har i dag.

Fra et klima- og miljøperspektiv ble det pekt på at det er på tide å stille krav om transparens i leverandørkjeden av batteri- og kjøretøyprodusenter. Det ble nevnt at produsenter bør kunne dokumentere miljøpåvirkningen av batterier og kjøretøy over deres livssyklus, slik man har jobbet lenge med når det gjelder materialer til byggsektoren.

Ruter presenterte verdikjedeanalyser for busser og båter, som blant annet gir en oversikt over risikoområder for mineraler som inngår i batterier, som kobolt, nikkel og litium. Verdikjedeanalysene kan være til inspirasjon også for andre offentlige innkjøpere og kan fås ved henvendelse til Kristin Holter i Ruter: Kristin.Holter@ruter.no.

Kobolt er en sentral bestanddel i flere velkjente batterityper. Per 2018 brukes kun 9 prosent av all kobolt til batterier til kjøretøy, ifølge det amerikanske energidepartementet. Andre bruksområder er blant annet raffinering av bensin og diesel. Utvinning av kobolt er forbundet med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Fordi det kan regnes som et konfliktmineral kan man bruke gjeldene rammeverk for konfliktmineraler til å stille krav til dette. Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet et kontraktsvilkår for konfliktmineraler som i dag er i bruk i offentlige innkjøp av IT-utstyr, og som vi planlegger å sende ut på høring til produsenter av elektriske framkomstmidler (som biler, busser, båter og tog). 

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter ved produksjon av konfliktmineraler.

Fordi Norge har vært tidlig ute med å elektrifisere bilparken vil vi også være tidlig ute med å få store volumer av brukte batterier. Batteriretur tar imot 5000 batterier i dag, og forventer en tidobling i 2025. Ombruk og gjenvinning av batterier vil også måtte stå sentralt i omstilling til et lavutslippssamfunn. Et aktuelt bruksområde for brukte batterier, er energilagring i bygg. Et eksempel på dette, er Bislett stadion, hvor brukte batterier fra elbiler lades opp av strøm fra solcellepanelet på taket . Dermed sparer idrettsanlegget penger, mens batteriene får lenger levetid.

For mer informasjon om batterimøtet, se presentasjoner fra møtet.

Fremtidig veiledning om offentlige anskaffelser av batterier vil publiseres på Digitaliseringsdirektoratets hjemmesider.

Deldette