Sertifiseringsordning for Offentlege Anskaffingar (SOA)

SOA er ei nasjonal sertifisering for offentlege innkjøparar. Sertifiseringsordninga består av ein fagplan og ein sertifiseringstest. Fagplanen er tilgjengeleg for alle, og beskriver relevante emne og tilhøyrande kompetansemål.

Publisert: 30. Mai 2016, Sist endra: 03. apr 2020

Innkjøpskortet har blitt erstatta av SOA BASIS

Sertifiseringsordning for Offentlege Anskaffingar vart lansert med ny sertifiseringstest (SOA BASIS) på grunnleggande nivå 14. oktober 2019.

 
 

Sertifiseringstesten skal dokumentere ferdigheiter. Det er fagsider på anskaffelser.no som er rekna som pensum, og ein treng ikkje ta kurs for å kunne sertifisere seg. 

For å kartleggje kompetansebehov kan ein også ta ein kartleggingstest. Norsk Test administrerer testane. 

Målet med sertifiseringsordninga er å sikre at innkjøparar i offentleg sektor har anskaffingskompetanse på eit føremålsteneleg nivå.

I første omgang er det utvikla ein fagplan og ein test for innkjøparar på grunnleggande nivå (SOA BASIS). Det vil bli utvikla fleire fagplanar og testar etter kvart.

SOA er nyttig for fleire aktørar

  • Innkjøparar får kjennskap til kompetansekrav, og kan byggje opp og dokumentere eigen kompetanse
  • Verksemdene kan bruke ordninga som grunnlag for kompetansekartlegging, til systematisk kompetansebygging av medarbeidarar og for å rekruttere rett kompetanse
  • Kursleverandørar kan legge fagplanane til grunn når dei skal utvikle kurs

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*