Sertifiseringsordning for Offentlege Anskaffingar (SOA)

Sertifiseringsordninga består av ein fagplan og ein sertifiseringstest. Fagplanen er tilgjengeleg for alle, og beskriver relevante emne og tilhøyrande kompetansemål. Norsk Test administrerer testane.

Publisert: 30. Mai 2016, Sist endra: 20. nov 2019

Innkjøpskortet vert erstatta av SOA

Sertifiseringsordning for Offentlege Anskaffingar vart lansert med ny sertifiseringstest (SOA BASIS) på grunnleggande nivå 14. oktober 2019.

Logo_soa
 
 

Sertifiseringstesten skal dokumentere ferdigheiter. Det er fagsider på anskaffelser.no som er rekna som pensum, og ein treng ikkje ta kurs for å kunne sertifisere seg.

For å kartleggje kompetansebehov kan ein også ta ein kartleggingstest.

Målet med sertifiseringsordninga er å sikre at innkjøparar i offentleg sektor har anskaffingskompetanse på eit gitt nivå.

I første omgang er det utvikla ein fagplan og ein test for innkjøparar på grunnleggande nivå (SOA BASIS). Difi vil utvikle fleire fagplanar og testar etter kvart.

SOA er nyttig for fleire aktørar

  • Innkjøparar får kjennskap til kompetansekrav, og kan byggje opp og dokumentere eigen kompetanse
  • Verksemdene kan bruke ordninga som grunnlag for kompetansekartlegging, til systematisk kompetansebygging av medarbeidarar og for å rekruttere rett kompetanse
  • Kursleverandørar kan legge fagplanane til grunn når dei skal utvikle kurs

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*