Sertifiseringsordning for Offentlege Anskaffingar (SOA)

SOA er ei nasjonal sertifiseringsordning for offentlege innkjøparar. Ordninga skal bidra til å heve og å dokumentere innkjøpskompetansen i Noreg.

Publisert: 30. Mai 2016, Sist endra: 02. jul 2021
SOA
 
 

SOA er den einaste offentlege sertifiseringa innanfor anskaffingar. Sertifiseringsordninga består per no av:

DFØ jobbar med å lage kartleggingstest og sertifiseringstest til SOA Samfunnsansvar.

SOA er nyttig for deg som er innkjøpar

Fagplan og kartleggingstest er gode reiskap for kompetansebygging. Du får sertifiseringsbevis etter fullført sertifiseringstest som gir deg som innkjøpar moglegheit til å dokumentere din kompetanse.

SOA er nyttig for deg som jobbar med kompetanseutvikling

  • Ein kartleggingstest gir eit godt utgangspunkt for å skreddarsy kompetansetiltak for offentlege verksemder som ønsker å byggje kompetanse på innkjøpsområdet.
  • Fleire leverandørar tilbyr kurs basert på fagplanen SOA Basis.
  • Sertifiseringsbeviset kan til dømes brukast som dokumentasjon på kompetanse i rekrutteringsprosessar.

SOA er nyttig for deg som er kursleverandør

Du som er kursleverandørar kan legge fagplanane til grunn når du skal utvikle kurs. Ein fagplan gir oversikt over kva emne og læringsmål som bør dekkast i eit kurs for at deltakarane skal kunne sertifisere seg i etterkant av kurset.

 

Om du er leverandør av kurs i offentlege anskaffingar og ønsker å basere kursa dine på ein SOA fagplan, er du velkomen til å ta kontakt med oss på soa-post@dfo.no.

Ansvar i SOA

Det er DFØ som har ansvar for SOA. Norsk Test er testleverandør og leverer kartleggings- og sertifiseringstesten.

DFØ er ansvarlege for utarbeiding av fagplanar og testar, men har ikkje kurs. Kursleverandørar står fritt til å levere kurs som baserer seg på fagplanen. Her finn du liste over kursleverandørar som byggjer kursa sine på fagplanen SOA Basis.

Les meir om roller og ansvar i SOA.

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*