Sertifiseringsordning for Offentlege Anskaffingar (SOA BASIS)

Innkjøpskortet vert erstatta av SOA BASIS. Sertifiseringsordning for Offentlege Anskaffingar (SOA BASIS) vert lansert med ny fagplan på grunnlegande nivå 14. oktober 2019.

Publisert: 30. Mai 2016, Sist endra: 09. sep 2019

Sertifiseringsordning for Offentlege Anskaffingar (SOA) er eit verkemiddel for å auke kompetansen i Innkjøps-Noreg. Sertifiseringsordninga består av ein fagplan og ein sertifiseringstest.

SOA BASIS er ein nasjonal sertifisering i gjennomføring av anskaffingsprossar på eit grunnleggande nivå.

Fagleg innhald

SOA BASIS kan brukas som kompetansekartlegging for verksemdene og bevis på den enkelte sine innkjøpsferdighetar. Fagplanen sitt fokus er god innkjøpspraksis innanfor regelverket sitt handlingsrom.
Sentrale emna i fagplanen:

  • Lov og forskrift om offentlege innkjøp
  • Planlegging av anskaffingsprosessen
  • Konkurransegjennomføring
  • Kontraktsoppfølging

Målgruppe

Målgruppa for SOA BASIS er personar som har ansvar for å gjennomføre konkrete anskaffingsprosessar.

Difi er ansvarleg for SOA BASIS

Difi har oppnemnt eit fagråd som er et rådgivande organ. Rådet har operativt ansvar for utvikling, evaluering og vedlikehald av fagplanar. Fagrådet er sammensett av representanter frå sentrale aktørar frå Innkjøps-Noreg. Norsk Test leverer sertifiseringstesten.

Kursleverandørar

Difi har ingen godkjenningsordning av kursleverandørar. Du må sjå etter kursleverandørar som legg fagplanen for SOA BASIS til grunn for sine kurs.

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*