Roller og ansvar i SOA

Det er fleire aktørar involvert i SOA. Her er ei oversikt over roller og ansvar i SOA.

Publisert: 13. okt 2019, Sist endra: 27. jan 2020
 
 

Digitaliseringsdirektoratet er eigar og sekretariat for ordninga

Det er anskaffingsavdelinga i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir ANS, tidlegare Difi ANS) som er eigar og sekretariat for SOA. Digdir ANS utarbeider spørsmåla som utgjer sertifiseringstesten. Sekretariatet oppnemner fagrådet og administrerer aktivitetane til fagrådet.

Fagrådet

Fagrådet er fagleg rådgivande organ for Digdir ANS for utviklinga av SOA. Fagrådet har eit operativt ansvar for utvikling, evaluering og vedlikehald av SOAs fagplanar. Medlemane i fagrådet representerer statleg, fylkeskommunal- og kommunal sektor og relevante interesseorganisasjonar.

Medlemane i fagrådet skal representere ein brei anskaffingsfagleg kompetanse. Dei skal samla ha kjennskap til alle sider ved offentleg anskaffingspraksis. Fagrådet kan hente inn spisskompetanse ved behov, til dømes når nye fagplanar skal utviklast.

Fagrådet har 14 medlemar. I dag er NHO, LO, KS, KS Innkjøpsforum (KSI), Virke, Fylkesinnkjøp (FI), Sykehusinnkjøp HF, Politiets fellestjenester, Oslo kommune, Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA), Etisk Handel Norge, Norsk Test og Digitaliseringsdirektoratet medlemar av rådet.

Testleverandør - Norsk Test

Norsk Test administrerer og gjennomfører kartleggings- og sertifiseringstestane. Dei gjennomfører testane via nett.

Kursleverandørar

Det finnast fleire ulike private leverandørar av kurs. Fagplanen er tilgjengeleg for alle, og Digdir ANS har oppfordra marknaden til å byggje sine kurs på fagplanen.

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*