Evaluere tildelingskriterier - konsulenttjenester

Evaluering av tilbud vil si å vurdere hvilket tilbud som er best ut fra de oppgitte tildelingskriteriene.

Du skal vurdere tilbudene opp mot tildelingskriteriene etter at du har avklart tilbudene, eventuelt gjennomført en tilbudspresentasjon og mottatt reviderte tilbud dersom det er tillatt.

Laveste pris som tildelingskriterium

Dersom laveste pris eller laveste kotnad er brukt som tildelingskriterium, vil det for konsulenttjenester ofte være enkelt å komme frem til hvilket tilbud som tilfredsstiller dette kriteriet.

Ved kjøp av konsulenttjenester anbefaler vi allikevel at du bruker andre kvalitative kriterier i tillegg til pris/kostnad, slik som løsningsforslag og tilbudte konsulenters kompetanse og erfaring.

Kvalitet som eneste kriterium

Dersom prisen er fast, skal du kun evaluere de kvalitative kriteriene. Til dette kan du enten bruke en poengmodell, eller du kan gjøre en skjønnsmessig vurdering for å komme frem til det beste tilbudet.

Pris og kvalitiet som kriterier

Når du skal vurdere både pris og kvalitative kriterier som kompetanse og løsningsforslag, må du finne én sammenlignbar størrelse for alle tilbudene.Til dette kan du bruke ulike typer evalueringsmodeller som hjelpemiddel til å vurdere kriteriene samlet.

I de vanligste modellene (relative poengmodeller) omgjøres pris og de øvrige kriteriene til poeng, og tilbudet med best poengscore er den som vinner konkurransen. I andre modeller kan kompetanse og løsningsforslag gis en fiktiv pris slik at disse kriteriene på den måten kan vurderes sammen med tilbudt pris (prissetting av kvalitet).

For vurdering av beste kompetanse og erfaring for utførelse av oppdraget må du oppgi dette som tildelingskriterium. Merk at du ved vurdering av kompetanse kan vektlegge egne positive eller negative erfaringer med en tilbyder dersom egne erfaringer er oppgitt som en del av tildelingskriteriet. Det forutsetter at dine erfaringer er objektivt konstaterbare. Rent subjektive vurderinger godtas ikke. Hvis det foreligger en skriftlig evaluering av leverandøren, vil dette kunne være tilstrekkelig – det er viktig å være bevisst på at egne erfaringer kan bestrides av leverandør dersom dette ikke objektivt.

Mer om evaluering av tilbud og bruk av evalueringsmodeller finner du under anskaffelsesprosessen.

Dokumenter utvelgelsesprosessen

Som for andre anskaffelser anbefaler vi at du utarbeider et dokument for intern bruk som konkret beskriver hvordan evalueringsarbeidet skal gjennomføres, hvordan arbeidet skal organiseres, konkrete tips og veiledning om hvordan evaluering skal gjøres, hvordan arbeidet skal dokumenteres, hvordan resultatene skal kommuniseres mv.

Oppdatert: 17. september 2019

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord