Nye land går for PEPPOL

I løpet av de siste ukene har både Tyskland og Singapore vedtatt å bruke PEPPOL for å fakturere offentlig sektor.

Publisert: 29. Mai 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Norge har stått i spissen for å få på plass felles løsninger for utveksling av elektroniske handelsdokumenter i Europa gjennom PEPPOL. Flere europeiske land har de siste årene gjort PEPPOL til den nasjonale infrastrukturen for elektronisk fakturering.

PEPPOL signering

Foto: IMDA

 

OpenPEPPOL Generalsekretær André Hoddevik og IMDA Administrerende direktør Tan Kiat How etter signering av avtalen som gjør IMDA til første PEPPOL-myndighet utenfor Europa.

Norge har allerede høstet store gevinster fra dette arbeidet gjennom den PEPPOL-baserte tilretteleggingen for elektronisk fakturering i offentlig og privat sektor. Difi har nå fått i oppdrag fra Regjeringen å videreutvikle en felles infrastruktur hele anskaffelsesprosessen. Målet er at anskaffelsesprosessene i offentlig sektor skal bli heldigitale gjennom Program for digitale anskaffelser.

– Vi satser videre på å fortsatt være en pådriver og premissgiver for å få på plass digitale løsninger i alle faser av anskaffelsesprosessen. Singapore er første PEPPOL-brukeren på nasjonalt nivå utenfor Europa. Det at først et land med så stor økonomi som Tyskland, og kort tid senere Singapore som har en av verdens frieste økonomier nå ønsker å bruke den samme teknologien og infrastrukturen i sitt arbeid, er en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort, sier André Hoddevik, seksjonsleder i Difi og generalsekretær i OpenPEPPOL.

Han sier at det i tillegg er det et bevis på at Norge har implementert en fremtidsrettet infrastruktur for å kunne samhandle digitalt i handelsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt.

– Når stadig flere tar i bruk PEPPOL vil norsk offentlig sektor kunne effektivisere arbeidsprosessene sine og få et større leverandørmarked. Norske leverandører vil også kunne effektivisere egne arbeidsprosesser, og øke sine kommersielle muligheter ved å få tilgang til et marked med flere potensielle kunder også utenfor Norge, sier André Hoddevik.

Administrerende direktør, Tan Kiat How ved Info-Communications Media Development Authority (IMDA) i Singapore sier at felles standarder som PEPPOL er avgjørende for at bedrifter skal kunne dra nytte av en stadig mer digital og global økonomi.

– Ved å vedta PEPPOL som en nasjonal standard for e-faktura, hjelper IMDA virksomheter i Singapore til å dra nytte av digitalisering og posisjonere seg bedre i det internasjonale markedet, sier han. 

Deldette