Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

Den nye kalkulatoren for anskaffelse av person- og varebil dokumenterer CO2- og kostnadseffektene av forskjellige miljøkrav i anskaffelser. Difis miljøkrav og kalkulatorer gjør det nå enkelt å beregne effektene av å kjøpe grønt.

Publisert: 13. aug 2018, Sist endret: 10. sep 2020

Difi publiserte i mars nye miljøkrav, som også inngår i en kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser. I tillegg kommer nå en ny kalkulator som beregner både klimaeffekter og økonomiske konsekvenser ved å velge miljøkravene i veiviseren.

Difis effektkalkulator
 
 

Hånd i hånd med Difis miljøkrav

 – Effektkalkulatoren er sammenlignbar med Miljødirektoratets beregningsmaler for effekter av klimatiltak. For innkjøpere har Difis effektkalkulator ekstra nytteverdi fordi den er knyttet direkte opp mot Difis miljøkrav, sier seniorrådgiver Jonas Karstensen i Difi.

Han sier at ved å stille krav til redusert miljøbelastning i offentlige anskaffelser er oppdragsgivere med på det grønne skiftet. Norge må redusere utslipp i tråd med klimaloven, og grønne offentlige anskaffelser har blitt en av regjeringens fokusområder som et nasjonalt virkemiddel for å redusere utslipp og øke grønn konkurransekraft.

Transport og bygg så langt

Difi har lansert miljøkriterier som innkjøpere kan bruke direkte i anskaffelser av transport og bygg, gjennom kriterieveiviseren.

– Nå arbeider vi med nye miljøkriterier innenfor anskaffelser av IKT-utstyr, mat og drikke, avfallstransport, møbler, tekstiler og leie av eiendom. Difi planlegger også å lansere flere effektkalkulatorer innenfor relevante innkjøpsområder, sier Jonas Karstensen.  

Om effektkalkulatoren

  • Kalkulatoren for person - og varebil lar deg sammenligne miljøkrav og regner ut effekten. Kalkulatoren omfatter krav til karbondioksid (CO2), mens kriterieveiviseren i tillegg inkluderer krav til nitrogenoksider (NOX), støy, energieffektivitet og livssykluskostnader.
  • Kravene er inndelt i basis, avanserte og spydspisskrav.
  • Hvis virksomheten skal anskaffe en personbil, blir resultatet i driftsfasen slik: basiskrav (maks 80g CO2/km) gir en reduksjon på 0,6 tonn i året. Avanserte krav (nullutslippskjøretøy) gir en reduksjon på 1,6 tonn CO2 i året.
  • I tillegg viser kalkulatoren en kostnadsbesparelse i forbindelse med redusert drivstofforbruk på henholdsvis kr 3 000 eller kr 14 000 i året.
  • Beregningene er basert på antagelser som kan endres i kalkulatoren.

Deldette