Viktig å tenke på livssykluskostnader (LCC) tidlig i byggeprosjekter

Erfaringer fra offentlige byggherrer viser at det er viktig å bruke LCC som tenkemåte allerede i tidligfasen av et byggeprosjekt. Samtidig bør LCC implementeres tverrfaglig i kommunen og ha en god politisk forankring.

Publisert: 12. Feb 2019, Sist endret: 13. nov 2019

LCC er et uunnværlig verktøy for å få bedre underlag for investeringsbeslutninger i et byggeprosjekt. Dette gjelder for eksempel hvordan investeringer påvirker drift- og vedlikeholdskostnader.

Ny veiledning om LCC for Bygg lansert 7. februar

– Da vi lanserte Difis nye LCC- veiledning så vi et stort engasjement hos de ulike aktørene, sier seniorrådgiver Dominique Sellier i Difi.

Veiledningen inneholder anbefalinger for å gjøre konkrete vurderinger av LCC i hver enkelt fase i byggeprosessen, og det legges vekt på gode rutiner for å beregne LCC og planlegge et effektivt drift- og vedlikeholdsbudsjett.  I veiledningen finnes det også noen eksempler på beregningstabeller som viser hvordan du kan gjøre alternativvurderinger.

Det er LCC som teller

På frokostmøtet 7. februar delte kommunene Asker, Nesodden, Sør-Odal og Oslo (Undervisningsbygg) sine erfaringer med bruk av LCC.  Anne Dybevold, kommunalsjefen i Nesodden kommune, oppsummerte viktigheten av temaet: «Det er LCC som teller i et byggeprosjekt». Om investeringssummen er høy eller lav avgjøres av den samlede LCC analysen.

I tillegg fikk Difi innspill fra bransjeorganisasjonene Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA). Circular Norway viste også hvordan LCC kan bygge en bro til sirkulærøkonomien.

Plass til flere piloter

– Vi ser at interessen for LCC øker. Flere kommuner har nå meldt seg som pilotkommuner for å teste ut vår nye veiledning, men det er plass til flere, så bli gjerne med, sier Dominique Sellier.

For mer informasjon, kontakt

Dominique Sellier: des@difi.no
Hans Olaf Delviken: hde@difi.no

Veiledning i LCC for bygg

Innleggene fra frokostmøtet 7. februar