Nye kurs om arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter

Denne høsten skal Arbeidstilsynet, Difi og Skatteetaten ut til innkjøps-Norge for å øke kompetansen til offentlige innkjøpere om hvordan de kan unngå arbeidslivskriminalitet i sine kontrakter. Du kan melde deg på kurs for å lære mer fem ulike steder i landet.

Publisert: 11. sep 2019, Sist endret: 26. sep 2019

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn i norske kommuner for å sjekke om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter etterleves. Funnene så langt tyder på at kommunene er flinke til å ha kontraktene i orden, men hele to av tre kommuner gjennomfører ikke nødvendig kontroll.

– Når offentlige oppdragsgivere ikke etterlever regelverket og kontrollerer lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter, kan kriminelle utnytte sårbar arbeidskraft. Dette virker også konkurransebegrensende og kan undergrave samfunnsstrukturen.  Det er derfor alvorlig når offentlige innkjøpere ikke gjennomfører nødvendig kontroll av sine kontrakter, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen.

Hun sier at det er nødvendig å heve kompetansen til offentlige innkjøpere og deres ledere.

Nå kan du melde deg på kurs og lære om mulighetene i anskaffelsesregelverket for å unngå arbeidslivskriminalitet. Kursdeltakerne vil få en situasjonsbeskrivelse fra det lokale arbeidslivskriminalitetssenteret, som forteller litt om hvilket risikonivå det er lokalt.

Skatteetaten vil vise hvilke muligheter som ligger i å kreve utvidet skatteattest fra leverandørene. Du vil også lære om hvilke krav forskriften om lønns- og arbeidsvilkår stiller, og Arbeidstilsynet forteller hvordan du kan gjøre nødvendig kontroll av relevante kontrakter.

Det blir avholdt kurs på følgende steder og datoer:

 

Kontakt