BVP-prosjektet Fjerdingby skole oppnår miljøgevinster

Dette er første gang Best Value Procurement (BVP) benyttes på et skoleanlegg

Publisert: 02. sep 2020, Sist endret: 02. sep 2020

BVP-prosjektet skal bidra til å nå kommunens mål om reduksjon av klimafotavtrykk. Gjennom bruk av BVP får skolen miljøkvaliteter som ellers ville vært vanskelige å realisere i en ordinær anbudskonkurranse.

– Vi får et skoleanlegg med 25 prosent lavere klimagassutslipp, 70 prosent mindre energibehov og 20 prosent lavere livssykluskostnader sammenlignet med referansebygget, sier Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder for byggeprosjekter i Rælingen kommune i en pressemelding.

Også arkitekt fornøyd

HENT er entreprenør og har med seg arkitektkontoret HRBT. De fastslår at BVP-metoden utfordrer til innovative tanker innen fastsatte rammer.

- De fire prosjektmålene som ble satt for konkurransen fikk oss til å lete etter kvaliteter ved tomten og nærmiljøet som kunne løftes frem ut over det gjengse. Det er krevende å finne frem målbar informasjon og formulere prestasjoner i tilbudet slik metoden krever, men vi mener at denne konkurranseformen er utrolig ryddig og rettferdig, sier arkitekt Ida Hexeberg i HRBT i pressemeldingen.

DFØ tilbyr arena for utveksling av kunnskap

Rælingen kommune er i tillegg en av deltagerne i DFØs pilotprosjekt på BVP.

- Når oppdragsgiverne bruker BVP, får de bedre utnyttelse av leverandørens gode kompetanse og løsninger. Vi forventer at Rælingen og HENT vil erfare bedre risikostyring, færre endringsmeldinger, mindre konflikter og rett og slett mer kvalitet for pengene, noe som kjennetegner BVP, sier Anne Cathrine Jacobsen konstituert avdelingsdirektør i DFØ.

Les mer om BVP

Kontakt