Ny fagplan for samfunnsansvar i anskaffelser

Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA) er utvidet med en fagplan for samfunnsansvar.

Publisert: 19. nov 2020, Sist endret: 19. nov 2020

Den nye fagplanen tar for seg områdene klima og miljø, sosialt ansvar og arbeidslivskriminalitet. Loven om offentlige anskaffelser har skjerpet kravene til å fremme miljø og grunnleggende menneskerettigheter. For innkjøpere som gjør mange ulike anskaffelser hvert år, er det krevende å vite når de skal stille krav og hvilke krav som skal stilles.

– Samfunnsansvar og bærekraft står høyt på den politiske agendaen og offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å nå de målene regjeringen har satt på dette området. Jeg håper derfor at den nye fagplanen om samfunnsansvar blir til hjelp for innkjøpere i dette viktige arbeidet, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

Å jobbe med samfunnsansvar gjennom virksomhetens anskaffelser krever en profesjonell og kompetent anskaffelsesfunksjon. Fagplanen SOA samfunnsansvar skal bidra til systematisk kompetansebygging gjennom å gjøre det enkelt for innkjøpere å vite hvilken kompetanse som er nødvendig for å jobbe med samfunnsansvar.

Fagplanen er også et viktig verktøy for kursleverandører som ønsker å bygge kurs med relevant og oppdatert innhold, som gjør deltakerne i stand til å bestå en sertifiseringstest etterpå.

Kursleverandører er velkomne til å kontakte DFØ for mer informasjon om fagplanen som grunnlag for kurs.

Se den nye fagplanen for samfunnsansvar (PDF)

Les mer om planen fagsidene for sertifiseringsordningen (SOA)

Kontakt