ESPD leverandør

Spørsmål og svar frå leverandørar om det europeiske eigenerklæringsskjemaet (ESPD).

Publisert: 10. apr 2019, Sist endra: 14. Mai 2019

ESPD er obligatorisk å bruke i anskaffingar over EØS-terskelverdi.

Må eg levere ei ESPD-erklæring for kvar anskaffing eg skal gi tilbod på?

Ja, men i nokre KGV-system kan du bruke om att den du har brukt tidlegare, ved å flette den med ESPD-førespurnaden for den aktuelle konkurransen. Denne moglegheiten gjeld diverre kun for ESPD-førespunaden, og ikkje for ESPD-erklæringa. 

Kva er forskjellen på ein ESPD-førespurnad og ei ESPD-erklæring?

ESPD-førespurnad er det "skjemaet" oppdragsgivar ber alle leverandørar som ønsker å levere tilbod til ei konkret anskaffing om å svare på. ESPD-erklæring er din utfylte ESPD-førespurnad som du sender saman med tilbodet ditt.

Når eg opner ESPD-fila ser den heilt uforståeleg ut, er det riktig?

Ja, ein XML ser nokså uforståeleg ut når ein opnar den (dobbelt-klikkar på). Nedst ser du dei første linjene av ei typisk ESPD-fil. Men når du les denne inn igjen i ESPD-tenesta, vil den vere lesbar.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<espd-req:ESPDRequest xmlns:espd-req="urn:grow:names:specification:ubl:schema:xsd:ESPDRequest-1" xmlns:ccv="urn:isa:names:specification:ubl:schema:xsd:CCV-CommonAggregateComponents-1" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:cev="urn:isa:names:specification:ubl:schema:xsd:CEV-CommonAggregateComponents-1" 

Eg finn ingen ESPD-førespurnad i XML-format, kva gjer eg?

Dei flest KGV-leverandørar har integrert funksjonalitet for å svare på ESPD. Då vil du ikkje finne noka XML-fil, men sjølve svaret på ESPD-førespurnaden i KGV-verktøyet.

Viss du ikkje finn ei XML-fil eller er i tvil om kva du skal gjere, ta kontakt med oppdragsgivar.

Kva underleverandørar må det leverast ESPD for?

Viss ein leverandør må støtte seg på ein annan leverandør si kompetanse eller kapasitet for å oppfylle eit kvalifikasjonskrav, må det leverast ei separat eigenerklæring for denne leverandøren. Utover dette treng ikkje underleverandørar å levere eigenerklæringar.

Les meir om ESPD i anskaffingsprosessen.

Fleire spørsmål

Eventuelle spørsmål til rettleiingsstoffet kan sendast til espd@difi.no. Du kan rekne med å få svar innan ei arbeidsveke.

Sharethis

Ofte stilte spørsmål om anskaffelser

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre