ESPD leverandør

Spørsmål og svar frå leverandørar om det europeiske eigenerklæringsskjemaet (ESPD).

Publisert: 10. apr 2019, Sist endra: 25. sep 2020

ESPD er obligatorisk å bruke i anskaffingar over EØS-terskelverdi.

Korleis kan eg fylle ut ein ESPD?

Må eg levere ei ESPD-erklæring for kvar anskaffing eg skal gi tilbod på?

Ja, men i nokre KGV-system kan du bruke om att ei du har laga tidlegare, ved å flette ho med ESPD-førespurnaden for den aktuelle konkurransen. Denne moglegheiten gjeld diverre kun for ESPD-førespunaden, og ikkje for ESPD-erklæringa. 

Kva er forskjellen på ein ESPD-førespurnad og ei ESPD-erklæring?

ESPD-førespurnad er det "skjemaet" oppdragsgivar ber alle leverandørar som ønsker å levere tilbod til ei konkret anskaffing om å svare på. ESPD-erklæring er din utfylte ESPD-førespurnad som du sender saman med tilbodet ditt.

Kva underleverandørar må det leverast ESPD for?

Viss ein leverandør må støtte seg på ein annan leverandør si kompetanse eller kapasitet for å oppfylle eit kvalifikasjonskrav, må det leverast ei separat eigenerklæring for denne leverandøren. Utover dette treng ikkje underleverandørar å levere eigenerklæringar.

Kva meines med 'MVA-nummer' i ESPD del II.A

MVA-nummer er det same som organisasjonsnummer, berre at du skriv 'MVA' bak organisasjonsnummeret når firmaet er momsregistrert, til dømes '991825827MVA'.

 

Fleire spørsmål

Eventuelle spørsmål til rettleiingsstoffet kan sendast til espd@dfo.no. Du kan rekne med å få svar innan ei arbeidsveke.

Sharethis

Kontakt

Ofte stilte spørsmål om anskaffelser

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*