Anskaffelsesråd for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesrådet for offentlige anskaffelser er et rådgivende organ for prioriteringer på anskaffelsesområdet, og ledes av avdelingsdirektør Dag Strømsnes.

Publisert: 20. Mai 2015, Sist endret: 17. Mar 2020

Anskaffelsesrådet møtes 2-4 ganger i året og har flere oppgaver. Anskaffelsesrådet skal identifisere og belyse behov for utviklingsområder. Blant annet gi innspill til innretning av tjenestetilbud, prosjekter og utviklingstrekk på kritiske områder. Samt vurdere virkemidler, metodeutvikling og kompetansetiltak som er satt i verk av Digitaliseringsdirektoratet.

Gruppebilde
 
 

Leder:

Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet

Sekretær:

Mona Stormo Andersen (Digitaliseringsdirektoratet)

Representanter for Fylkeskommunalt innkjøpsforum (FI):

Hans Jørgen Kibsgaard (Nordland fylkeskommune) 

Nina Helen Rormark (Buskerud fylkeskommune)

Rita Endresen (Varnesregionen)

 

Representanter for KS innkjøpsforum (KSI):

 

KS advokatene

Lin Helliesen (Stavanger kommune)

Tommy Hestem (Asker kommune)

Kristine Vigander

Representanter for statlige virksomheter og foretak:

Heikki Fjelldal (NMBU)

Hanna Meland (Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon, DSS)

Jacob Landsvik (Universitetet i Oslo)

Karina Stehl (NSB)

Hege Brinchmann (NAV)

Erlend Leinum (skatteetaten)

Difis seksjonsledere for offentlige anskaffelser:

Marit Holter Sørensen (Partnere og leverandører)
Andrè Hoddevik (Teknologi og støtte)
Anna Katrine Asprem (Styring og kompetanse)
Bente Hagelien (Anskaffelsesprosessen)

 

Under finner du referater og presentasjoner fra anskaffelsesrådets møter med de nyeste øverst.

18.oktober 2018

4. april 2018

5. desember 2017

26. september 2017

13. april 2016

Referat

28. oktober 2015

Presentasjoner

Referat

 

28. mai 2015

Difis strategi for anskaffelsesarbeidet

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Brukerundersøkelsen

Barbro Bottheim, Difi

Strategisk organisering, styring og ledelse av offentlige anskaffelser

Per Sturla Wærnes, Difi


Referat fra møtet 28. mai

Oppstartmøte 26. februar 2015 - program og presentasjoner

09.00 - Velkommen og presentasjon av medlemmene

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi ANS

09.15 - Brukerutvalgets funksjon og medlemmenes roller – erfaringer fra kartlegging blant offentlige virksomheter

Seniorrådgiver Inger Johanne Sundby, Difi LEO

09.35 - Mandat: Forstår vi mandatet likt? – Behov for endringer?

Mona Stormo Andersen, Difi ANS presenterer mandatet

10.00 - Difis portefølje og arbeid med brukerretting

11.00 - Forventninger til videre arbeid

Referat fra oppstartmøtet

Kontaktperson: Seniorrådgiver Mona Stormo Andersen, Difi
E-post: mona.stormo.andersen@difi.no

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*