Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Har du innspill til Avdeling for offentlige anskaffelser (pt. Digitaliseringsdirektoratet) om hva som skal til for å øke andelen grønne og innovative offentlige anskaffelser?

I stortingsmelding 22 om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Avdeling for offentlige anskaffelser (pt. Digitaliseringsdirektoratet) ha ansvar for handlingsplanen som vil utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.

Noen av de prioriterte områdene som handlingsplanen vil gå inn på er offentlige anskaffelser innen

 • transport
 • lav- og nullutslippsløsninger
 • bygg og anlegg
 • sirkulær økonomi
 • plast
 • mat og matsvinn
 • miljøgifter

Har du innspill til Handlingsplanen? 

Skriftlige innspill merkes med "saksnr.19/01489" og sendes til: postmottak@digdir.no med kopi til helene.hoggen@digdir.no

Frist for skriftlige innspill: så snart som mulig og senest innen 12. juni 2020 (utvidet pga. koronasituasjonen). Vi ber om at innspillenes lengde holdes under 3 sider.

Innspillsmøter om arbeidet med handlingsplanen

I forbindelse med oppstart av arbeidet med handlingsplanen inviterte Difi til åpent innspillmøte, mandag 2. desember 2019 kl.11:30-15:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6 

Møtet ble streamet. Se opptak av de ulike sekvensene.

Innspillsmøter 2020

Digitaliseringsdirektoratet vil i tillegg invitere til regionale og digitale innspillmøter så vel som skriftlige innspill.

 • Hamar: 4. mars, Hamar Rådhus, Kommunestyrehallen,  Vangsveien 51
 • Trondheim: 25. februar, Digs, Krambugata 2
 • Utsatt - Bodø: 2. april - informasjon om nytt tidspunkt for fysisk eller digitalt møte kommer når vi vet mer
 • Utsatt - Stavanger: 24. mars - informasjon om nytt tidspunkt for fysisk eller digitalt møte kommer når vi vet mer
 • Utsatt - Bergen: 17. mars- se informasjon ovenfor om digitalt innspillmøte på Zoom 7. mai kl. 10:00

Offentlige anskaffelser som virkemiddel i klimakampen 

Gjort på riktig måte, kan offentlige anskaffelser bidra til lavere utslipp av klimagasser, men hvordan? 

Dette har seniorrådgiver Odd-Olaf Schei vært med å diskutere sammen med senioradvokat i Thommessen, Wenche Sædal, advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO, Hjalmar Olseth, fagleder i stab på anskaffelser og juridisk, avdeling Infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune, Sigrid Strand-Hanssen, avdelingsleder for Energi og miljø i Asplan Viak og Kåre Fostervold, rådgiver innen næringspolitikk og fag i Avfall Norge.

Samtalen ble tatt opp og kan ses på youtube ved å trykke her.