Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Har du innspill til Difi om hva som skal til for å øke andelen grønne og innovative offentlige anskaffelser?

I stortingsmelding 22 om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Difi ha ansvar for handlingsplanen som vil utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.

Noen av de prioriterte områdene som handlingsplanen vil gå inn på er offentlige anskaffelser innen

 • transport
 • lav- og nullutslippsløsninger
 • bygg og anlegg
 • sirkulær økonomi
 • plast
 • mat og matsvinn
 • miljøgifter

Innspillene Difi har mottatt til handlingsplanen

Skriftlige innspill sendes til: postmottak@difi.no frem til 1.1.2020 (og til postmottak@digdir.no fra og med 1.1.2020) med kopi til helene.hoggen@digdir.no

Frist for skriftlige innspill: så snart som mulig og senest innen 20. mars 2020. Vi ber om at innspillenes lengde holdes under 3 sider.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre), 2019
 

Foto: regjeringen.no

I forbindelse med oppstart av arbeidet med handlingsplanen inviterer Difi til åpent innspillmøte, mandag 2. desember kl.11:30-15:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6 

11:30 Servering av sandwicher og kaffe

12:00

 • Åpning v/Klima og miljøminister Ola Elvestuen
 • Difi v/avdelingsdirektør Dag Strømsnes presenterer arbeidet med handlingsplanen
 • Skift Næringslivets klimaledere v/Idar Kreutzer presenterer næringslivsperspektivet på grønne og innovative anskaffelser
 • EY v/leder for bærekraftstjenester Hanne C. Thornam presenterer funn om offentlige anskaffelser fra utredningen av tempoet på grønn omstilling i norsk næringsliv
 • OECD v/Lena Diesing presenterer resultater fra MAPS SPP undersøkelsen
 • Hvordan øker vi andelen grønne og innovative anskaffelser innen transport? Panel med Statens Vegvesen, Ruter, Zero og KlimaØstfold  - med mulighet for 2 minutters innspill fra salen
 • Hva skal til for at vi reduserer utslipp, materialbruk og avfall i bygg- og anleggsnæringen? Panel med Statsbygg, Grønn Byggallianse og Oslo kommune/UKE - med mulighet for 2 minutters innspill fra salen
 • Hvordan kan offentlige anskaffelser fremme sirkulær økonomi? Panel med Virke, Circular Norway, Asker kommune og Avfall Norge - med mulighet for 2 minutters innspill fra salen

15:00 Avrunding

Ordstyrer Marit Holter-Sørensen, seksjonsleder i Difi

Arrangementet vil også kunne følges på nett/streaming her: https://youtu.be/0tXdKFMZSgo

Vi vil så snart som mulig legge ut opptak fra innspillmøte her.

Difi vil i tillegg invitere til regionale innspillmøter så vel som skriftlige innspill. Informasjon om regionale innspillmøter publiseres her.

Skriftlige innspill merkes med "saksnr.19/01489" og sendes til: postmottak@difi.no frem til 1.1.2020 (og til postmottak@digdir.no fra og med 1.1.2020) med kopi til helene.hoggen@digdir.no

Frist for skriftlige innspill: så snart som mulig og senest innen 20. mars 2020. Vi ber om at innspillenes lengde holdes under 3 sider.