Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser

Har du innspill til Avdeling for offentlige anskaffelser (pt. Digitaliseringsdirektoratet) om hva som skal til for å øke andelen grønne og innovative offentlige anskaffelser?

I stortingsmelding 22 om smartere innkjøp ble det varslet at regjeringen vil komme med en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vil Avdeling for offentlige anskaffelser (pt. Digitaliseringsdirektoratet) ha ansvar for handlingsplanen som vil utarbeides i samarbeid med Miljødirektoratet.

Noen av de prioriterte områdene som handlingsplanen vil gå inn på er offentlige anskaffelser innen

  • transport
  • lav- og nullutslippsløsninger
  • bygg og anlegg
  • sirkulær økonomi
  • plast
  • mat og matsvinn
  • miljøgifter

Innspillene Difi har mottatt til handlingsplanen

Skriftlige innspill merkes med "saksnr.19/01489" og sendes til: postmottak@digdir.no med kopi til helene.hoggen@digdir.no

Frist for skriftlige innspill: så snart som mulig og senest innen 20. mars 2020. Vi ber om at innspillenes lengde holdes under 3 sider.

I forbindelse med oppstart av arbeidet med handlingsplanen inviterer Difi til åpent innspillmøte, mandag 2. desember kl.11:30-15:00 på Kulturhuset, Youngs gate 6 

Møtet ble streamet og de ulike delene kan ses nedenfor.

Klima- og miljøministeren

Intro v/Marit Holter-Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skift v/Idar Kreutzer

Difi v/Dag Strømsnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OECD

EY v/Nora Backer Malm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel transport

Innspill fra salen

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel bygg og anlegg

Innspill fra salen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel sirkulære anskaffelser

Innspill fra salen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrunding

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaliseringsdirektoratet vil i tillegg invitere til regionale innspillmøter så vel som skriftlige innspill. Informasjon om regionale innspillmøter publiseres her.

Trondheim: 25. februar

Hamar: 4. mars 

Bergen: 17. mars

Stavanger: 24. mars

Bodø: