Eksterne analyser (leverandørmarkedsanalyse)

Kilde: DFØ

Verktøy som kan brukes til å analysere markedet for kategorien eller den/de varer og tjenester du planlegger å anskaffe.

Publisert: 20. aug 2014, Sist endret: 04. des 2020

Verktøyet er beregnet på et kategoriteam eller den som er ansvarlig for anskaffelsesprosjekt i virksomheten. 

Verktøyet består av flere deler, en hoveddel (markedsanalysen) samt 4 analyser som skal gi input til markedsanalysen. I tillegg forutsetter markedsanalysen input fra andre informasjonskilder. 

Verktøyet er utarbeidet i Microsoft Excel og inneholder veiledning og tips til hvordan informasjon skal fylles inn, hvor informasjonen skal hentes fra samt hvordan den kan brukes. Verktøyet inneholder også konkrete vurderingsalternativer for å forenkle brukerens arbeid med verktøyet. I tillegg er det utarbeidet et ferdig utfylt eksempel.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*